Tegoroczni maturzyści kończą rok szkolny!

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. to ostatni dzień zajęć dla uczniów kończących liceum i technikum. Zgodnie ze szkolną tradycją tego dnia absolwenci uroczyście odbierali świadectwa szkolne. Jak powinno to wyglądać w obecnym roku szkolnym?

W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół, tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, połączone z odbiorem świadectw, nie odbędą się. W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach. Sposób odbioru ustali dyrektor szkoły, oczywiście z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Tryb i terminy odbioru świadectw określa zatem każda szkoła.

Co wynika z przepisów?

Każdy absolwent szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy nie precyzują trybu oraz terminu wydawania i odbierania świadectw. W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu. Ten fakt każdy pełnoletni absolwent potwierdza swoim podpisem.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów według indywidualnego harmonogramu dla każdego ucznia w szkole, w klasie.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments