#MojaPamiątka – akcja społeczna Muzeum Historii Polski

Akcja #MojaPamiątka skierowana jest do osób po 60. roku życia. Jej celem jest stworzenie z pojedynczych wspomnień jednej wielkiej opowieści o Polsce XX wieku.

Zajrzyjcie do szuflad – poszukajcie fotografii z dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, przejrzyjcie zachowane pamiątki, dokumenty – odkryjcie wspomnienia.

Każdy z nas ma swoją opowieść, w której osobista i rodzinna historia spotyka się z historią zbiorową 

– narodu, państwa czy wspólnoty lokalnej: udział w wojnie, strajku, doświadczenia z trudnościami życia codziennego w okresie PRL. W tle naszego życia nieustannie dzieje się wielka historia. Zapisujemy wspomnienia, utrwalamy ważne chwile na fotografiach, nagrywamy filmy, zachowujemy listy, bilety, przedmioty, by pamiętać o tym, co było dla nas najważniejsze.

Czasami udaje nam się uchwycić w kadrze moment, który może być pretekstem do niesamowitej opowieści o własnym życiu. Rodzinna pamiątka, fotografia, kadr z amatorskiego filmu, są świetnym pretekstem do spisania wspomnień, które pozwolą młodym ludziom spojrzeć na rzeczywistość znaną z filmów czy książek przez pryzmat osobistego doświadczenia pokolenia ich dziadków i pradziadków.

Punktem wyjścia do przygotowanego materiału
jest jedna pamiątka rodzinna, fotografia, dokument lub film wideo z domowego archiwum.

Wokół nich powinna snuć się opowieść o ważnym lub szczególnie emocjonującym wydarzeniu z życia albo szersza opowieść o losach właściciela przedmiotu czy jego rodziny. Może to być np. historia związana z: II wojną światową, odbudową Polski, zmaganiami        z rzeczywistością PRL-u, działalnością w „Solidarności” lub opozycji antykomunistycznej albo pielgrzymką Jana Pawła II do kraju. Wspomnienia należy dodatkowo udokumentować materiałami źródłowymi np. dokumentami, fotografiami, archiwaliami czy filmami.

Szczegóły, regulamin akcji oraz harmonogram działań znajdują się na stronie:

Strona Główna

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments