Leopold Lis-Kula – Pułkownik WP

7 marca 1919 roku umiera ciężko ranny mjr Leopold Lis-Kula. Komunikat Sztabu Generalnego z dnia 8 marca głosił: “Dla przeszkodzenia koncentracji nieprzyjacielskiej na północ i zachód od Łucka wojska nasze przeprowadziły wspólna akcję od Hołobów Włodzimierza Wołyńskiego… Jedna z naszych kolumn dowództwem majora Lisa-Kuli zaatakowała Torczyn, broniony uporczywie przez większe siły ukraińskie i artylerię. Po zaciętej walce miasteczko to wpadło w nasze ręce. Nad kolumną skierowaną na wschód od Torczyna, przeznaczoną dla odcięcia odwrotu nieprzyjacielowi, objął dowództwo sam major Lis-Kula, biorąc na siebie po raz ostatni najodpowiedniejsze i najniebezpieczniejsze zadanie. Śmierć nie oszczędziła tego dzielnego żołnierza, wróżącego wielki nadzieje dowódcy. Ciężko ranny wkrótce zmarł. Młoda Armia Polska straciła jednego z najlepszych swych oficerów…”

W okresie międzywojennym w Rozwadowie istniała drużyna harcerska im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. W czasach Polski Ludowej, bohater zakazany….a jednak w latach osiemdziesiątych odradza się w nielegalnym harcerstwie w Stalowej Woli pod nazwą 1 Niezależna Drużyna Harcerska im. płk. Lisa-Kuli “Bór” w Stalowej Woli.

Warto dodać, iż w okresie międzywojennym był to bohater stawiany młodzieży za wzór pracy i poświęcenia dla dobra Ojczyzny.

Czołem Panie Pułkowniku!

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments