Czwórmiasto – rządowe wsparcie na inwestycje dla gmin, w których funkcjonowały PGR -y

Gminy, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y), otrzymają łącznie 340 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To wsparcie gminy przeznaczą na inwestycje. Wyniki naboru wniosków ogłosili w piątek 11 czerwca br. w Rąbinie (woj. zachodniopomorskie) premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Paweł Szefernaker.

Na co gminy mogą przeznaczyć otrzymane dotacje? Na wszelkie inwestycje i zadania inwestycyjne, realizowane w miejscowościach, w których istniały zlikwidowane PGR-y.  Szczególnie na takie zadania, jak:

• budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,
• dróg wewnątrz miejscowości,
• chodników,
• obiektów użyteczności publicznej,
• obiektów sportowych,
• świetlic,
• oświetlenia wewnątrz miejscowości,
• remiz strażackich
• innych ważnych inwestycji z punktu widzenia gminy.

W województwie świętokrzyskim na liście 20 beneficjentów, którzy łącznie otrzymali    6 790 000,00 złotych, znalazły się gminy Samborzec i Zawichost.

Gmina Samborzec otrzymała  600 000,00 zł (wnioskowała o 1 500 000,00). Projekt zakłada przebudowę infrastruktury komunalnej (drogi wewnętrzne, chodniki) oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Samborcu. To także przebudowa odcinka drogi gminnej na terenie kolonii “Lissy” w Samborcu. Na osiedlu powstanie plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz obiekty małej architektury (altana, ławki, kosze na śmieci itd.). Ponadto oświetlenie uliczne, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Gmina Zawichost otrzymała 500 000,00 zł (wnioskowała o 2 392 117,00). Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont gminnej infrastruktury drogowej oraz budowa kładki pieszo-jezdnej w Czyżowie Szlacheckim: 1.Przebudowa/budowa drogi nr 401006T Czyżów-Linów, odcinek 2 825mb, 2. Remont drogi nr 401048T Czyżów-Duży Las, odcinek 660mb, 3.Remont drogi nr 401003T Czyżów-Podszyn, odcinek 1 180mb, 4. Przebudowa/budowa drogi działka ewid.569 w Czyżowie Szlachecki, odcinek 256 mb, 5. Przebudowa/budowa drogi działka nr ewid.14/9 w Czyżowie Szlacheckim, odcinek 80mb, 6. Przebudowa/budowa drogi działka nr ewid.29/1 w Czyżowie Szlacheckim, odcinek 220,mb, 7. Budowa
kładki pieszo-jezdnej nad rowem melioracyjnym na przedłużeniu drogi gminnej.

Natomiast w województwie podkarpackim dotacje z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymało 15 gmin – łącznie 12 200 000,00 zł. Na liście beneficjentów nie ma gmin z regionu Czwórmiasta.

Źródło i foto: MSWiA, gov.pl                                                                                            Oprac: Małgorzata Laska

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments