Konkurs “Piękna Wieś Podkarpacka 2020” został ogłoszony!

0
209

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił IX edycję konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2020″. Tegoroczne zmagania o tytuł najpiękniejszej wsi obywać się będą w jednym etapie, a komisja konkursowa dokona oceny i wyboru laureata na podstawie przesłanej dokumentacji oraz prezentacji ze zdjęciami. 

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka 2020″ ma na celu pokazanie szerszemu kręgowi odbiorców piękna wiejskiego krajobrazu. To także promowanie idei wspólnego działania społeczności wiejskiej, nastawionego na uzyskanie wspólnej korzyści. A jest nią przyjazna dla mieszkańców, zadbana, piękna wieś, stanowiąca wizytówkę nie tylko społeczności lokalnej, ale również regionu.
Z pewnością to doskonała okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, których mieszkańcy dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne. Ponadto tych, wyróżniających się poprzez podejmowanie działań na rzecz podnoszenia estetyki wsi, chroniących lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizujących społeczność do wspólnych działań. Dodatkowo konkurs ma stanowić inspirację dla naśladowców, pokazywać najlepsze efekty, uzyskiwane w oparciu o długofalowe działania, budujące przyjazną dla mieszkańców, zadbaną wieś.

Zgłoszenia do konkursu wraz z prezentacją multimedialną/dokumentacją opisową należy przesłać w terminie do 30 listopada br. na adres:

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-310 Rzeszów

Uwaga! O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Równocześnie prosimy o nadsyłanie pocztą elektroniczną na adres: w.palys@podkarpackie.pl wypełnionego formularza zgłoszenia bez załączników.

Ze względu na zmiany wprowadzone w regulaminie, prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zasadami konkursu. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać  pod nr tel. 17 747 69 09 lub 730-320-694.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.

Organizator zaprasza do udziału w konkursie !

Załączniki:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments