Uwaga na jakość powietrza

Piękna słoneczna pogoda i wiosenne temperatury zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz. Niestety, brak wiatru i opadów przy stale wysokiej emisji spalin z sektora bytowo komunalnego spowodowały wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – RWMŚ w Rzeszowie ostrzega o pogorszeniu jakości powietrza w województwie podkarpackim.

Tajemniczo brzmiący poziom informowania, to pewien ściśle określony próg stężeń niektórych związków, przekroczenie którego obliguje odpowiednie instytucje i samorządy, do informowania mieszkańców o tym fakcie. PM10 to pyły, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów.  Ich negatywne oddziaływanie najszybciej widoczne jest w postaci podrażnienia dróg oddechowych. W niektórych częściach naszego regionu, czyli powiecie tarnobrzeskim, stalowowolskim i niżańskim w najbliższej dobie nastąpi przekroczenie bezpiecznego poziomu pyłu, czyli wartości te wyniosą więcej niż 100 µg/m.

Dla większości populacji nie jest to powód do paniki. Na baczności powinny się mieć osoby cierpiące na choroby sercowo-naczyniowe oraz z dolegliwościami ze strony układu oddechowego np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Uważać też powinny osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Co należy zrobić?

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Obszerne informacje co do miejsca i daty występowania przekroczenia poziomu informowania znajdziesz na stronach:

UM Tarnobrzeg

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments