Ul. Krzywa w Tarnobrzegu będzie zamknięta

Jak informuje Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa, które realizuje zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr PIIIOR w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich”, od 10.06.2021 r. do 19.06.2021 r., nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi od ul. Krzywej do ul. Ocickiej w Tarnobrzegu.

Wykonawca zastrzega możliwość przedłużenia zamknięcia drogi do końca czerwca bieżącego roku. Wydłużenie czasu zamknięcia odcinka od ul. Krzywej do ul. Ocickiej będzie uzależnione od postępów robót, a także ewentualnych utrudnień podczas robót ziemnych związanych z wymianą przepustów drogowych, a także panujących warunków atmosferycznych.

Główny objazd do ul. Orląt Lwowskich, wyznaczony został ulicami Wisłostrada, Zakładowa, Strefowa, Kolejowa.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments