Tereny po „starej” obwodnicy Nowej Dęby odzyskają… wolność

0
216
Foto: Miasto i Gmina Nowa Dęba

Dzięki rządowej decyzji o budowie obwodnicy Nowej Dęby, działki, dotychczas zarezerwowane pod jej dawny przebieg, będą mogły wkrótce zmienić swoje przeznaczenie.

Teren pod budowę obwodnicy zabezpieczono pod koniec lat 80-tych i do tej pory znajduje się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy, a także w ogólnych zapisach planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. To działki począwszy od Tarnowskiej Woli wzdłuż torów, aż do ul. Sikorskiego w Porębach Dębskich. Są to tereny zlokalizowane w okolicach ul. Pszennej i Cegielnianej, aż do wiaduktu nad Linią Hutniczą Szerokotorową.

Tegoroczna, rządowa decyzja o budowie obwodnicy Nowej Dęby pozwoliła radnym miejskim podjąć uchwały o przystąpieniu do zmiany studium na teren gminy i miasta w tym właśnie zakresie. Ponieważ obecnie obwodnice buduje się w oparciu o specjalne decyzje o realizacji inwestycji drogowej, niecelowe było utrzymywanie takiego stanu rzeczy, która część nieruchomości, szczególnie w mieście, wyłączyła z zagospodarowania.

 – Ostateczny kształt obwodnicy zostanie przyjęty za ok. 2 lata, po wybraniu odpowiedniego wariantu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział Rzeszów i nie musimy utrzymywać na ten cel żadnej rezerwy, bo decyzje specjalistów mogą się mijać z takim założeniem, jak obecne. Zresztą sami nie widzimy dziś takiego przebiegu, jaki został zaproponowany przed laty – informuje burmistrz Wiesław Ordon.                                                                                                                                                              Po podjęciu przez Radę Miejską stosownych uchwał, wdrożono proces przetargowy na wyłonienie wykonawcy zmian w zapisach studium. W jego wyniku wybrana została firma Damkar z Ćmińska, która za kwotę 28 tys. 905 zł uaktualni nam studium dla miasta i dla gminy w obszarze zarezerwowanym pod „starą” obwodnicę Nowej Dęby.

 Wyszliśmy z odpowiedzią na wiele wniosków mieszkańców, którzy w tej sprawie interweniowali w Radzie Miejskiej. Okoliczności, jakie zaistniały w związku z projektowaniem nowego przebiegu obwodnicy, pozwolą mieszkańcom uaktywnić swoje działki, na których może rozwijać się budownictwo mieszkaniowe czy działalność gospodarcza – komentuje rozpoczęcie prac nad zmianami w studiach przewodniczący RM Damian Diektiarenko.

Umowa przewiduje wykonanie zadania do końca września 2022 r. Zainteresowani będą publicznie informowani o procedurze przygotowania zmian w studiach, winni też śledzić stronę gminy, aby nie przeoczyć terminów wnoszenia uwag.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments