Są możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu

0
267
Foto: Pixabay

Z dniem 5 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy, umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych, powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Od 5 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracą dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu, stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu, przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego. Jakie warunki, wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, trzeba zatem spełnić?

  • Po pierwsze – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
  • Ponadto ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
  • Oraz trzeci warunek: ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 846 26 71 w. 201.

Źródło: Miasto i Gmina Nowa Dęba

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments