Radni jednomyślni w sprawie tegorocznego budżetu powiatu tarnobrzeskiego

0
268
Foto: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Co do tej uchwały radni powiatowi byli zgodni. Budżet powiatu tarnobrzeskiego na rok 2021 przeszedł wszystkimi głosami „za”. Taka decyzja radnych zyskała uznanie starosty, który podziękował za jednomyślność i współpracę.

Kiedy zaczynaliśmy wspólną pracę deklarowałem że będę się starał, by ten powiat rozwijał się równomiernie – przypomniał starosta Jerzy Sudoł i podziękował radnym za jednogłośne poparcie uchwały budżetowej. – Myślę, że będzie to dobry budżet w tych bardzo trudnych czasach, o których za kilkadziesiąt lat będzie można przeczytać w podręcznikach szkolnych.

Jak prezentuje się zatem budżet powiatu tarnobrzeskiego? Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, tegoroczne dochody zaplanowano na 49 mln 110 tys. zł , zaś wydatki na 48 mln 30 tys. zł. Nadwyżkę budżetową, która wynosi 800 tys. zł władze powiatu wydadzą na spłatę kredytu skonsolidowanego.

Wśród wydatków dużą, bo wynoszącą ponad 15 mln złotych kwotę  zarezerwowano na oświatę i wychowanie. Ponad 5,3 mln zł powiat tarnobrzeski wyda na pomoc społeczną, a 3,6  mln na drogi publiczne i powiatowe. Prawie 2,5 mln na ochronę zdrowia, ponad 167 tys. zł na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Poza tym ponad 106 tys. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments