Mieszkańcu Tarnobrzega, oceń jakość życia w twoim mieście

0
156
Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzega, zaprasza do udziału w badaniu ankietowym mającym na celu ocenę jakości życia w odniesieniu do celów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Odpowiedź na 12 pytań zajmie nie więcej niż 3 minut. Badanie trwa do 20 października.
Ankieta dostępna jest pod adresem: https://forms.gle/4rCP3Dfjtixpd8y38

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzeg na lata 2016-2023 jest wyprowadzenie miasta z sytuacji kryzysowej obejmującej degradację przestrzeni miejskiej, gospodarczej oraz ekologicznej poprzez znalezienie dla wyodrębnionych obszarów nowych funkcji oraz stworzenie warunków do bardziej dynamicznego i nastawionego na potrzeby lokalne rozwoju.

W odpowiedzi na oczekiwany obraz obszaru rewitalizacji, ujęty w wizji zdefiniowano 4 cele rewitalizacji.

  • Cel 1. Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców obszarów rewitalizacji.
  • Cel 2. Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji.
  • Cel 3. Utworzenie regionalnego centrum rekreacji i wypoczynku w oparciu o potencjał Jeziora Tarnobrzeskiego.
  • Cel 4. Zwiększenie aktywności gospodarczej miasta Tarnobrzeg.
Wizja:
  1. Osiedla Przywiśle, Serbinów i Wielopole to aktywne społecznie centrum miasta, o wysokiej jakości życia, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną oraz bogatą ofertą usług.
  2. Przestrzeń wokół Jeziora Tarnobrzeskiego to regionalne centrum rekreacji i wypoczynku.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments