Kolejne kilometry kanalizacji w gminie Baranów Sandomierski – umowa podpisana

0
142
Foto: Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

14 października burmistrz Marek Mazur podpisał umowę na realizację kolejnych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. Wykonawcą zadania jest Firma Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna.

Przeprowadzenie tej inwestycji, obejmującej budowę infrastruktury wodno-ściekowej, jest możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całego zadania to 1 849 920,00 zł, z czego ponad 50 % kosztów inwestycji to środki zewnętrzne, pozyskane dzięki staraniom samorządu gminy. Jaki jest zakres prac?

W ramach etapu I pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji” powstanie 1343,40 m sieci wodociągowej. Ponadto 3244,75 m sieci kanalizacyjnej na terenie Skopania, Dymitrowa Dużego i Baranowa Sandomierskiego (tzw. Gęsia-Krzywda).

Etap II – to „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w miejscowości Knapy”. Zrealizowany będzie w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji”. Obejmuje on budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w miejscowości Knapy. W efekcie powstanie tam ok. 406,00 m sieci wodociągowej i ok. 392 m sieci kanalizacyjnej.

Całe zadanie będzie wykonywane w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj’’. Formuła ta obejmuje  najpierw fazę projektową, czyli opracowanie projektu budowlanego. Powstaje on na podstawie posiadanej przez zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz dokumentacji geotechnicznej. Następnie zaś  fazę wykonawczą, czyli wykonanie określonych robót budowlanych w terenie. Z pewnością efekt projektu przyniesie wiele korzyści, przede wszystkim dla środowiska naturalnego, ale także dla mieszkańców.

Źródło: Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

Oprac: Malgo La

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments