Gmina Nowa Dęba – co może znaleźć się w budżecie na 2021 r?

0
372

Zakończenie procesu kanalizowania gminy, inwestycje w drogi, oświetlenie, przebudowa bloku na Kościuszki 110. Ponadto zmiana siedziby przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie – m.in. na takie zadania zaplanowano wydatki inwestycyjne na rok bieżący.

Lwią część funduszy inwestycyjnych budżetu pochłonie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Budzie Stalowskiej, z kilkoma domami przy cmentarzu w Alfredówce i Tarnowskiej Woli, kończąca etap kanalizowania gminy. Niemal milionową dotację zasili ponad milion złotych, pochodzący z budżetu gminy. Podobnie 2 miliony złotych unijnego wsparcia pochłonie przebudowa bloku na ul. Kościuszki 110, do czego gmina dołoży ponad 2 mln zł.
Na budowę dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba zarezerwowana została łączna kwota 1,3 mln zł. W ramach tych zadań planowane są prace modernizacyjne na os. Północ, budowa ul. Drozdowskiej, drogi w Alfredówce (oczekiwanych od 11 lat, ze względu na proces kanalizowania), w Chmielowie i Cyganach. Planowany jest chodnik przy ul. Willowej na os. Dęba, ciąg dalszy będzie mieć także wykonanie odwodnienia ul. Hubala. W projekcie znalazły się także fundusze na budowę ul. Śmiśniewicza, o dofinansowanie której gmina zabiega w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Gmina dba o rozwój budownictwa mieszkaniowego, nie tylko budując i remontując drogi na terenach, na których będą powstawały obiekty wielorodzinne: 100 tys. przeznaczone jest na rozpoczęcie procesu uzbrojenia terenów os. Północ poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów, zjazdów. Planując budżet nie zapomniano także o bezdomnych zwierzętach: na zmianę miejsca przytuliska dla zwierząt zapisana została kwota 100 tys. zł (będzie to teren na placu składowym, za działkami). – Jest to nasz ukłon w stronę wolontariuszy, aby przytulisko znalazło się bliżej miejsc ich zamieszkania. Poprawi to także warunki życia zwierzaków – wyjaśnia burmistrz Wiesław Ordon.

Trwać będą także inwestycje oświetleniowe: ciąg dalszy doświetlania w Alfredówce (plac sołecki), na os. Poręby Dębskie (Borowa, Grzybowa, Pod Wieżą), w os. Dęba (Mała, Willowa) oraz drugi etap doświetlania miejsc wewnątrzosiedlowych – ul. Jana Pawła II.

Dzięki wsparciu funduszy unijnych, odbędzie się rozbudowa placu zabaw nad zalewem (ponad 66 tys. zł) oraz doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Chmielowie (82 tys. zł). Burmistrz zaproponował również adaptację sali na antresoli krytej pływalni na cele rekreacyjne (z udziałem pieniędzy unijnych) oraz wzmocnienie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego basenu. Zarezerwowano też fundusze na budowę parkingu na ul. Broniewskiego na wysokości budynku nr 1 oraz budowę parkingu przy MGOPS (80 tys. zł).

Gmina chce także dotować zakup aparatury medycznej dla szpitala powiatowego w Nowej Dębie: autoklaw – sterylizator parowy – kwotą 100 tys. zł. W autopoprawce burmistrza znajdą się także pieniądze na budowę parkingu przy oddziale chirurgicznym.

W związku z inicjatywą sołectwa Chmielów w sprawie budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym, na który wieś przeznaczyła 50 tys. zł, burmistrz zaproponował jeszcze 102 tys. zł. Zadanie to budzi wątpliwości części rady, ze względu na inne prace w tej miejscowości.

– W związku z pismem starostwa, które wpłynęło już po terminie opracowania budżetu, na sesji budżetowej dokonam autopoprawki i wprowadzę dofinansowanie gminy w wysokości 160 tys. zł do inwestycji starostwa: budowę chodnika na ul. Kolejowej w Chmielowie – wyjaśnia burmistrz.

Burmistrz W. Ordon w autopoprawce zaproponuje także wsparcie dla PGKiM: zwiększenie kapitału w wysokości 440 tys. na spłatę rat zobowiązania finansowanego, podjętego przez przedsiębiorstwo na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację. Będzie także wnioskował o zdjęcie z budżetu Otwartych Strefy Aktywności, jakie miały powstać w tym roku w Jadachach, Cyganach i Tarnowskiej Woli. A to dlatego, że nie będzie w tym roku możliwości pozyskania ministerialnego wsparcia na ten cel.

Sesja budżetowa została zaplanowana na koniec stycznia br.

Link do projektu budżetu, opracowanego jeszcze w poprzednim roku, znajduje się pod adresem: http://www.nowadeba.pl/gfx/nowadeba2012/userfiles/_public/uchwaly/viii_kadencja/budzet2021/zarzadzenie.462.2020.2020-11-13.pdf

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments