Stalowa Wola. “Siódemka” zaprasza do zapisywania dzieci do szkoły

NABÓR do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli na rok szkolny 2021/2022


Pliki do pobrania:

Zgodnie z art. 25 – 28 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Uwaga!
Zarówno dokonanie zapisu jak i złożenie wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wymaga zgody (podpisu) obojga rodziców/opiekunów prawnych.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments