Radni Rady Miejskiej Stalowej Woli przyjęli budżet na 2020 rok

Radni Rady Miejskiej przyjęli budżet na 2020 rok. Dokument zakłada dochody i wydatki w 2020 roku na dokładnie tym samym poziomie – 351.989.783,24 zł. Nie przewiduje się więc występowania deficytu budżetowego. Miasto planuje realizację inwestycji za ponad 50 mln zł bez zaciągania nowych zobowiązań. Jak podkreślił prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, budżet ten podtrzymuje wysoką dynamikę inwestycji i zarazem nakłada wysoki rygor oszczędności.

Stalowa Wola dalej będzie mocno inwestować w ważne projektu poprawiające komfort życia mieszkańców. Wydatki majątkowe zaplanowane są na kwotę 51 986 691,09 zł, a dofinansowanie zewnętrzne do nich w wysokości 23 431 042,03 zł.

W budżecie przewidziane są środki na budowę łącznika do obwodnicy Stalowej Woli i Niska, rozpocznie się też budowa tunelu pod torami ul. 11 listopada. Zabezpieczone 800 tys. zł pozwoli wykonać projekt techniczny ulicy i pierwsze prace przy jej realizacji. Za ponad 1,3 mln zł przebudowana też będzie ul. Krzywa na osiedlu Śródmieście. Wszystkie te zadania mogą być realizowane dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych, bo na każdą z nich miasto otrzymało dofinansowanie.

W 2020 roku powstanie też projekt techniczny budowy ul. Granicznej oraz przebudowy ul. Karnaty, by połączyć ul. Graniczną z ul. Brandwicką. Pełna realizacja planowana jest na rok 2021. Miasto kwotą 200 tys. zł wesprze też Powiat Stalowowolski przy ul. Dąbrowskiego.

W oparciu o przyjęty budżet, miasto zrealizuje również strategiczne cele, jak np. rewitalizacja Rozwadowa, a więc pobudzenie gospodarcze tej części miasta, dokończenie modernizacji Sokoła i rozpoczęcie przebudowy Rynku w Rozwadowie. Do kluczowych zadań na przyszły rok należy także przekazanie środków na projekty techniczne i rozpoczęcie budowy bloków na osiedlu Leśna z jednoczesnym powierzeniem tego zadania miejskiej spółce MZB.

Oprócz wielkich inwestycji drogowych nie zabraknie też inwestycji osiedlowych. W przyszłym roku wykonany zostanie parking przy ul. Poniatowskiego 32, zagospodarowane będą także tereny przyblokowe przy ul. Żeromskiego 8 i przebudowana przestrzeń przy ul. Partyzantów 4. Ponad 1,5 mln zł przewidziane jest na remonty chodników, nakładki asfaltowe oraz inne prace modernizacje na naszych osiedlach.

Przyjęty dokument zawiera wiele inwestycji, które sprawią, że Stalowa Wola będzie miastem jeszcze bardziej zielonym i ekologicznym. W przyszłym roku pojawią się środki z dotacji na wymianę pieców i term w budynkach mieszkalnych w ramach projektu Ekomiasto Stalowa Wola. Rozpocznie się również Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie miasta Stalowej Woli, którego celem jest nasadzenie kilkuset nowych, dużych drzew, w szczególności symbolu Stalowej Woli – sosny.

Powstaną także nowe tereny zielone w mieście, jak podwórko przy ul. Dmowskiego 12-19, zielone przystanki komunikacji publicznej, które będą wyróżniały Stalową Wolę na tle innych samorządów, czy  Naturalna Strefa Kultury na Placu Piłsudskiego. W ramach współpracy z Nadleśnictwem Rozwadów pojawi się również ekologiczna ścieżka rowerowa prowadząca od Ciemnego Kąta do Urzędu Celnego.

Stalowa Wola dba o swoje zielone płuca, jakimi są Rodzinne Ogrody Działkowe, dlatego w projekcie budżetu ujęto 150 tys. zł dotacji dla wszystkich ogrodów działkowych działających na terenie miasta.

Samorząd Stalowej Woli w 2020 roku chce kontynuować politykę prorodzinną, skierowaną do wszystkich pokoleń – od seniorów, przez rodziców, po dzieci. Dlatego też w budżecie zostały zapewnione środki dla seniorów na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia, na cele zdrowotne, rehabilitacyjne, dla amazonek, ale również na szczepienia przeciwko grypie. Miasto przekaże też 100 tys. zł dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na zakup sprzętu medycznego. Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym zadaniem jednak zabezpieczonym w uchwale jest budowa Stalowowolskiego Centrum Aktywności Seniora.

W budżecie na 2020 rok zapewnione są środki na wypłatę samorządowego becikowego, tzw. „luckowe”, funkcjonowanie żłobków miejskich oraz wsparcie dla żłobków prywatnych i oświaty niepublicznej, czy przedszkoli zapewniających dodatkowe miejsca na terenie miasta. Są również środki na wykonanie pierwszego etapu budowy żłobko-przedszkola w technologii pasywnej wraz z basenem.

Stalowa Wola stawia też na edukację dzieci. Oprócz zapewnionych środków na funkcjonowanie wszystkich szkół, przedszkoli, wynagrodzeń, odpowiedniej jakości prowadzenia zajęć, programu Stalowa Sowa, w uchwale budżetowej znajdują się również ważne działania inwestycyjne, jak rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i modernizacja bardzo potrzebnej kuchni centralnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12. Do tego przewidziane jest ponad 600 tys. zł na inne prace inwestycyjne w miejskich szkołach.

Stalowa Wola jest silna kulturą i w przyszłym roku nie zamierza spocząć na laurach. Oprócz modernizacji Sokoła, rewitalizacji Rozwadowa, środków zapewnionych na funkcjonowanie Muzeum Regionalnego, Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przewidziane są również dotacje na rewaloryzację modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W przyszłym roku zaplanowane są także projekty zmieniające i rozszerzające zaplecze sportowe w Stalowej Woli. Do końca listopada 2020 roku zrealizowane zostanie Podwórko dla Pława, powstaną nowe boiska, obiekty sportowe i place zabaw, na które zagwarantowano środki w budżecie miasta.

Dla komfortu osób korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ruszy wielka przebudowa parkingu i dojazdu do MOSiR-u, wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na kwotę blisko 3,5 mln zł. W przyszłym roku rozpoczną się również pierwsze prace dotyczące budowy krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową.

Miasto, dbając o obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów sportowych, przekaże 60 tys. zł na wykonanie oświetlenia w technologii LED w hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli.

W trosce o bezpieczeństwo, miasto przewidziało też środki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, które uczestniczą aktywnie w jego życiu. Dodatkowo zaplanowane jest wsparcie dla ponadnormatywnych patroli policji. Miasto szczególnie rozwija program monitoringu wizyjnego. W przyszłym roku nowe kamery pojawią się na Skarpie, przy Hali Targowej i na osiedlu Centralnym w strefie międzyblokowej. Miasto zainwestuje też w budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na jego terenie.

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 14 radnych, 2 osoby było przeciw, 5 się wstrzymało.

– ZA – Bajek Mariusz, Durek Łukasz, Kaczmarek Ilona, Kochan Andrzej, Krzek Agata, Kulpa Elżbieta, Madej Paweł, Małek Lucjan, Miśko Paulina, Paleń Karolina, Rut Piotr, Sibiga Jan, Sobieraj Stanisław, Zaborowski Franciszek

– PRZECIW – Butryn Renata, Grobel-Proszowska Joanna

– WSTRZYMALI SIĘ – Augustyn Jerzy, Brzeziński Leszek, Marczak Damian, Szymonik Andrzej, Warchoł Łukasz

– NIEOBECNI – Chojnacka Maria, Przytuła Dariusz

Inwestycje majątkowe na 2020 rok:

Zadanie Plan
Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Stalowej Woli 20 000,00
Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli 100 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli 200 000,00
Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32 w Stalowej Woli 100 000,00
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Energetyków (DK77) z obwodnicą Stalowej Woli 5 900 000,00
Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli 800 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa (nr 101005R) na os. Śródmieście w Stalowej Woli 1 347 328,87
Budowa drogi gminnej ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (droga wojewódzka nr 855) w Stalowej Woli 123 000,00
System Identyfikacji Wizualnej Miasta Stalowej Woli 200 000,00
Modernizacja drogi gminne – Bocznej od ul. Niezłomnych 49 900,00
Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli 2 000 000,00
Budowa placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Stalowej Woli 400 000,00
Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora 2 697 050,00
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I ETAP 400 000,00
Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli 200 000,00
Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli 7 733 191,83
Projekty techniczne budynków na Osiedlu Leśna –  Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli 600 000,00
Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych miasta Stalowej Woli 600 000,00
Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli 2 560 000,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli 100 000,00
Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli 200 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli – II etap 205 000,00
Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli 100 000,00
Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli 600 000,00
Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli 29 900,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie – PT 73 000,00
Naturalna Strefa Kultury na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli 150 000,00
Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie Stalowej Woli 100 000,00
Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła 5 986 840,00
Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli 300 000,00
Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli – III etap 350 000,00
Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 200 000,00
Dofinansowanie do działalności ROD 150 000,00
Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli 500 000,00
Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli 300 000,00
Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na terenie Stalowej Woli 100 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Stalowej Woli nowych terenów zielonych 946 743,28
Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego 412 328,98
Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli 3 715 602,94
Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSIR – u w Stalowej Woli – dojazd do hali sportowej i pływalni 3 481 248,73
Wykonanie oświetlenia LED w hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli 60 000,00
Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych MOSiR – u 130 000,00
Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej woli 2 000 000,00
Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru wrotkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli 300 000,00
Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli 5 465 556,46

 

Źródło: UM Stalowa Wola

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments