Stalowa Wola. Prezydent wystosował pismo do starosty w sprawie ul. Popiełuszki

0
364

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, po wsłuchaniu się w głos mieszkańców miasta, wystosował pismo do starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego z prośbą o ponowną analizę  drogowego projektu koncepcyjnego ulicy im. księdza Jerzego Popiełuszki i deklaruje chęć współpracy na wszystkich etapach inwestycji. – Zmiana jakościowa, związana z poprawą techniczną układu drogowego, którą zapewne projekt w dużej mierze przewiduje, jest pożądana. Natomiast zmiana ilościowa, związana ze zwiększeniem liczby pasów ruchu kosztem istniejącego szpaleru dorosłych drzew budzi naszą obawę – pisze prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Jak dodaje, zwiększenie przepustowości ulicy może odbić się negatywnie na jakości ruchu pieszego, zwiększeniem ilości spalin, hałasu, zapylenia, temperatury. – W naszej ocenie podjęcie decyzji projektowej o tak dużej wadze należy poprzedzić wykonaniem szeregu analiz mających na celu ukazanie jak najpełniejszego obrazu zastanych uwarunkowań i obecnego zasobu – podkreśla włodarz Stalowej Woli. Przede wszystkim prezydent prosi o wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej opisującej faktyczny stan fitosanitarny zasobów roślinnych znajdujących się w obrębie terenu inwestycji.

Prezydent zaznacza, że ocena zasobu przyrodniczego jest obecnie powszechną praktyką w Polsce, eliminującą zarzuty o brak troski o środowisko i zieleń, na której zależy mieszkańcom. Jak najwcześniej, jeszcze na etapie planowania, warto zidentyfikować na ile trudne warunki miasta takie jak: sąsiedztwo ulicy, ograniczona przestrzeń rozwoju korzeni oraz koron, wynikające z tych powodów deformacje, kolizje z sieciami infrastruktury podziemnej oraz z budynkami, konieczność zachowania skrajni drogowej, narażenie na niedobory wody opadowej, podwyższoną temperaturę powietrza, zanieczyszczenie i zagęszczenie gleby, odbiły się na kondycji drzewostanu. Istotnym pytaniem w celu określenia działań jest kwestia z jakim prawdopodobieństwem przedmiotowy drzewostan jest w stanie przetrwać dodatkowy stres budowlany związany z realizacją inwestycji, by mógł służyć mieszkańcom przez kolejne lata.

– Bardzo proszę zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia starań mających na celu uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej w warstwę zieleni niskiej, o charakterze ozdobnym i ekosystemowym. Ze względu na fakt, że jedna z pierzei ulicy księdza Jerzego Popiełuszki niemal całkowicie (poza kilkoma młodymi jesionami i dwoma silnie zamierającymi egzemplarzami robinii akacjowej) pozbawiona jest zieleni, zasadnym jest wyznaczenie miejsc dla wykonania nowych nasadzeń drzew średniej wielkości – pisze Lucjusz Nadbereżny.

Wśród przykładowych nasadzeń wymienia gatunek Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ lub Gleditsia triacanthos ‚Shademaster’, które są przedstawicielami odpornych drzew miejskich, łatwych i tanich w uprawie.

– Argumenty o podniesieniu komfortu oraz bezpieczeństwa przejazdu użytkowników dróg, zwiększeniu przepustowości, upłynnieniu ruchu, ułatwieniu wyjazdu, ograniczeniu korków są całkowicie zrozumiałe i co do zasady słuszne, ale w odniesieniu do obecnej sytuacji nie przeważają nad plusami, które daje obecność drzew w mieście, zwłaszcza na tej ulicy. Ważąc na szali zalety wynikające z poszerzenia drogi oraz pozytywy związane z zachowaniem istniejącego drzewostanu, w naszej opinii zachowanie drzew oraz uspokojenie ruchu, a nie jego zwiększenie, są wartościami istotniejszymi i ważniejszymi dla mieszkańców – podkreśla prezydent.

Zaznacza też, że na fali zmian związanych z wzrastającą świadomością i wrażliwością społeczeństwa na stan środowiska. – W związku z prognozowanym zwiększaniem się udziału transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego względem przejazdów indywidualnych samochodami osobowymi, budowanie dodatkowego pasa ruchu w dłuższej perspektywie może okazać się mało celowe – zauważa prezydent Nadbereżny.

Włodarz Stalowej Woli ocenia, że rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej o kolejny pas ruchu na dłuższą metę nie przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu oraz poprawy jakości życia w tym rejonie miasta. – Przeciwnie – obawiamy się, że takie działanie zachęci większą ilość kierowców do wybierania szybkiej, krótszej drogi przez centrum miasta zamiast przejazdu obwodnicą – czytamy w piśmie do Starosty.

– Biorąc pod uwagę szereg ogólnie znanych i wciąż pojawiających się nowych funkcji, jakie spełnia zieleń w mieście oraz wsłuchując się w głos Mieszkańców Stalowej Woli, których mam zaszczyt reprezentować, bardzo proszę o ponowne poddanie ocenie założeń projektowych w przedłożonej koncepcji oraz podjęcie próby zniwelowania negatywnego wpływu planowanej modernizacji drogi na istniejący drzewostan. Mam szczerą nadzieję, że działania podejmowane w oparciu o realne argumenty będą stanowić odpowiedź na realne potrzeby miejsca dla dobra miasta, w którym wspólnie działamy – kończy prezydent.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments