Powstanie SIM w Stalowej Woli

0
296

Kolejny krok do utworzenia nowego osiedla w Charzewicach zatwierdzony. Podczas strategicznej sesji 15 lutego radni miejscy podjęli decyzję o utworzeniu w Stalowej Woli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. – Dziękuję za Państwa zgodę na powołanie spółki z Krajowym Zasobem Nieruchomości, która będzie odpowiedzialna operacyjnie za budowę 1250 mieszkań w Stalowej Woli – mówił po głosowaniu Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli. 

– Największy głód mieszkań jest w młodym pokoleniu, ale nie oznacza to, że starsi będą wykluczeni. To ma być program powszechny. Nowe osiedle będzie dostosowane do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Powstaną tam miejsca spotkań i integracji. W standardach, które będziemy przyjmować są windy – mówił Michał Sroka wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. 

Jak tłumaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny, miasto Stalowa Wola będzie udziałowcem mniejszościowym. – Mniejszy będzie nasz wpływ korporacyjny, ale jednocześnie mniejsze będą zobowiązania i odpowiedzialność. Liderem projektu jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a więc wyspecjalizowany podmiot publiczny, powołany przez polski rząd do tego, aby realizować nowy program mieszkaniowy. KZN jest uzbrojony w przepisy prawa, w architekturę finansową i chcielibyśmy skorzystać z tej szansy – mówił włodarz Stalowej Woli. 

Powstanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli zwiększy dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Spółka ta stanie się alternatywą dla osób, których nie stać na kredyt mieszkaniowy, lub które nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym. 

W pierwszej kolejności planowana jest inwestycja wielorodzinna na 3 hektarowej działce położonej w Stalowej Woli przy ul. Ogrodowej, gdzie powstanie około 250 mieszkań. Studium i Plan Zagospodarowania Przestrzennego tego terenu pod zabudowę wielorodzinną już istnieje, więc prace przygotowawcze i projektowe będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku. 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) koordynować będzie inwestycje mieszkaniowe na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa na osiedlu Charzewice. Działka przy Parku w Charzewicach o powierzchni około 20 ha zostanie wykorzystana także pod budownictwo wielorodzinne. Według szacunków, na tym gruncie może powstać około 1000 nowych, dostępnych cenowo lokali mieszkalnych. Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Charzewice. 

Szacunkowa wartość inwestycji w Stalowej Woli wyniesie 300 mln zł. Miasto na ten cel planuje pozyskać preferencyjny kredyt SBC-BGK na kwotę 120 mln zł. 15% wartości (45 mln zł) pokryją wpływy z partycypacji najemców. 105 mln zł (35% wartości inwestycji) miasto pozyska z funduszu dopłat, a 30 mln (10%) z RFRM. Rajcy miejscy podjęli decyzję, która pozwoli miastu starać się o grant ze środków RFRM w wysokości 3 mln  na start SIM. Zgodnie z planowaną architekturą finansową projektu, 60% finansowania stanowić będą środki bezzwrotne. 

W oparciu o zakładany harmonogram, w marcu tego roku zawiąże się oficjalnie spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli, a później będą trwały prace przygotowawcze oraz projektoweRada Miejska będzie miała wyłączną kompetencję do stworzenia regulaminu przydziału mieszkań, a ostateczny jego kształt przedstawi pod koniec 2021 roku. Początkiem 2022 roku planowana jest już rekrutacja najemców. Pierwsza łopata zostanie wbita w II kwartale 2022 roku, a już w 2023 roku pierwsi najemcy otrzymają klucze do mieszkań. Ostateczne zakończenie inwestycji planowane jest na 2025 rok.  

Źródło: UM Stalowa Wola

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments