Powiat stalowowolski – dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przedstawiamy listę zadań, zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w II naborze. To prawie 140 mln dla województwa podkarpackiego. Jakie inwestycje otrzymają rządową dotację w powiecie stalowowolskim?

Gmina Bojanów  – 800 000,00 zł – Wykonanie metodą obrotową z wykorzystaniem świdrów i płuczki otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego o głębokości 472 m (±10%) dla rozpoznania i udokumentowania zasobów siarczkowych wód leczniczych w utworach neogenu w msc. Stany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Odwiert pozwoli określić
parametry hydrogeologiczne horyzontów wodonośnych oraz mineralizację, skład
chemiczny i wydajność wód neogenu celem ich wykorzystania w balneoterapii,
lecznictwie, rehabilitacji, rekreacji, kosmetologii.

Gmina Zaleszany – 500 000,00 zł – Przedmiotem inwestycji jest „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Zaleszany”. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji:
– budynku Przedszkola Publicznego w Zbydniowie,
– budynku komunalnego w Zbydniowie, w którym zlokalizowany jest Posterunek
Policji.
Roboty budowlane obejmują wykonanie: docieplenia i elewacji, wymiany stolarki
drzwiowej i okiennej, opaski wokół budynku, obróbek blacharskich i parapetów,
instalacji odgromowej i centralnego ogrzewania.

Gmina Stalowa Wola  – 3 800 000,00 zł – Przedmiotem projektu jest rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej 11 w Stalowej Woli o dodatkowe skrzydło dla klas 1-3, utworzenie oddziału przedszkolnego grupa „0” wraz z wydzieleniem dla każdej grupy dzieci szatni. Obiekt będzie posiadał świetlice, pom. socjalne, węzeł sanitarny, gabinety (higienistka, pedagog itp.) Integralnym elementem projektu jest zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. Budynek będzie spełniać wysokie standardy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Gmina Pysznica – 900 000,00 zł  – Przedmiotem projektu jest przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie: wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o przepustowości 500m3/d, rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 studni o wydajności 40m3/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu uzdatniania wody i sterowania SUW;
budowa farmy fotowoltaicznej.

Powiat stalowowolski –  1 500 000,00 zł  – Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa i w istniejącym budynku zostaną wykonane
prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne mające na celu powstanie 22
łóżkowego oddziału przystosowanego do prowadzenia rehabilitacji pacjentów
kardiologicznych i neurologicznych.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments