Powiat przejmuje „Medyka”

Powiat przejmuje „Medyka”, szkołą nadal będzie kierował Robert Grzyb

Robert Grzyb wygrał konkurs na dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. Szkoła ta, od września będzie prowadzona przez Powiat Stalowowolski.

Funkcjonujące obecnie w Stalowej Woli Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – nazywane popularnie „Medykiem”, czekają wkrótce spore zmiany. Szkoła prowadzona dotychczas przez Województwo Podkarpackie, trafi od 1 września 2021 r. pod egidę Powiatu Stalowowolskiego. – W związku z tym, że województwo nie było zainteresowane dalszym prowadzeniem tej szkoły, a nam zależało na zapewnieniu funkcjonowania tak mocno związanej ze środowiskiem lokalnym jednostki oświatowej oraz kontynuacji kształcenia słuchaczy w zawodach medycznych, postanowiliśmy ją przejąć. Uznaliśmy, że jest ona wciąż potrzebna na naszym rynku edukacyjnym, a jej oferta jest ciekawa dla potencjalnych słuchaczy. A gdybyśmy jej nie przejęli, zostałaby zlikwidowana. Dlatego też doszliśmy do porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie – najpierw odpowiednią uchwałę podjął w marcu tego roku Sejmik Województwa Podkarpackiego, a w czerwcu uczyniła to Rada Powiatu Stalowowolskiego – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

„Medyk” zmieni nie tylko organ prowadzący, ale i nazwę. Wynika to z tego, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwały w sprawie rozwiązania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli i przekazania do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu tylko Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. Województwo Podkarpackie zobowiązało się jednocześnie udzielić Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem szkoły w okresie od  1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w wysokości 340 000 zł. Ewentualne brakujące środki zostaną pokryte z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej nie zmieni swojej siedziby – wciąż będzie funkcjonowała w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, a więc przy ul. Staszica 5. Nadal będzie nią też kierował Robert Grzyb, który wygrał konkurs na dyrektora i od 1 września będzie kontynuował zarządzanie przekształconą placówką. Powierzenie obowiązków dyrektora odebrał od starosty Janusza Zarzecznego w dniu 23 lipca 2021 roku.

W roku szkolnym 2021/2022 Medyczna Szkoła Policealna prowadzi nabór na następujące zawody:

  • technik masażysta
  • technik elektroradiolog
  • technik sterylizacji medycznej
  • technik farmaceutyczny
  • opiekun medyczny
  • podolog

Przygotował: Tomasz Wosk, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments