Nowy projekt dla bezrobotnych “Aktywizacja – Rewitalizacja”

W Kuźni Przedsiębiorczości MZK w Stalowej Woli rozpoczęła się realizacja projektu, którego celem jest aktywizacja osób poszukujących zatrudnienia lub chcących zmienić kwalifikacje zawodowe. Jest to projekt ze wsparciem unijnym, dedykowany mieszkańcom z obszarów rewitalizowanych, czyli Gminy Nisko, a w szczególności osiedla Podwolina. Chętni będą traktowani indywidualnie, a ich predyspozycje do szkoleń i staży pomoże określić doradca zawodowy:

Udział w projekcie ma na celu zaktywizować zawodowo osoby bierne z terenów, które dzięki rewitalizacji zyskały nową funkcjonalność i nowe możliwości – także aktywności zawodowej. Każdy uczestnik będzie miał opracowany indywidualny plan działania
z doradcą i pośrednikiem pracy, którzy dobiorą szkolenia i kursy zawodowe, a finalnie płatny staż zawodowy w wybranej firmie
”- wyjaśnia Justyna Mróz z Kuźni Przedsiębiorczości.

Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia. Obecnie trwa nabór dla mieszkańców Gminy Nisko, a zwłaszcza osiedla Podwolina:

Wkrótce przy zbiorniku w Podwolinie otwarta zostanie cała infrastruktura rozrywkowa i gastronomiczna, to stwarza nowe miejsca pracy. Warto wykorzystać szansę udziału w projekcie, dla 10 chętnych osób to możliwość płatnej aktywizacji zawodowej”- zachęcają pracownicy odpowiedzialni za projekt w MZK.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, o niskich kwalifikacjach, rolnicy i członkowie ich rodzin, niepełnosprawni, osoby
w wieku 50+, imigranci i reemigranci z Gminy Nisko. Wszystkich informacji udzielają pracownicy Kuźni Przedsiębiorczości pod numerem 15 814 91 12, także na stronach www.ststrefa.pl i www.mzk.stalowa-wola.pl .Informacje dostępne są także w niżańskich placówkach pośrednictwa pracy.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments