Nie taki diabeł straszny

Radni miejscy Stalowej Woli dali zgodę na emisję przez miasto obligacji komunalnych. Miasto wyemituje papiery wartościowe na łączną kwotę 16 mln. zł. Operacja ta pozwoli na spłatę części zaciągniętych wcześniej kredytów.

Temat obligacji trafił na poniedziałkową sesję Rady Miejskiej i wywołał jako takie zainteresowanie ze strony rajców. Radni rządzącego PiS nie mieli nic do dodania, ani też do zapytania. Ostatecznie mowa o obligacjach była, gdy prezydent promował skonstruowany przez swoje służby projekt budżetu na 2021 r. Padło więc tylko kilka uwag ze strony opozycji, z których najciekawsze było zdanie radnej Renaty Butryn. – Kumulacja spłat długów teraz zaciąganych przez Stalową Wolę przypadnie na rok 2028 i kolejne, a wtedy Lucjusz Nadbereżny nie będzie już prezydentem – zawyrokowała eksposłanka. – Jego następca zamiast inwestować, będzie już tylko zarządzał miastem.

10 radnych zagłosowało za emisją obligacji, 4 było przeciw, a jeden się wstrzymał od głosu. Emisja obligacji, choć jest to zadłużanie emitującego, nie jest czymś strasznym dla samorządu. Na pewno to lepsze rozwiązanie od kredytu bankowego. Nie trzeba przy nich stosować procedury zamówień publicznych, jest dłuższy okres spłaty – w przypadku Stalowej Woli będzie czas aż do roku 2034 – i ogólnie jest to program bardziej elastyczny niż bankowe kredyty. Nad poprawnością programu emisyjnego czuwa Regionalna Izba Obrachunkowa, do której samorząd Stalowej Woli musi teraz wystąpić o zgodę. Samorządy z Podkarpacia, w porównaniu do innych regionów niezbyt ochoczo sięgają do obligacji, choć niektóre od lat emitują papiery wartościowe. Osiem lat temu Przemyśl wypuścił papiery o wartości 24 mln. zł, która to kwota była wkładem własnym w budowę obwodnicy miasta. Samorząd wojewódzki pod koniec ub. dekady wyemitował obligacje warte 94 mln. zł, które to pieniądze przeznaczył na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. W 2017 r. 16.625 papierów o nominalnej wartości 1 tys. zł każdy wyemitował powiat stalowowolski, częściowo zatykając nimi deficyt budżetowy. Miasto Stalowa Wola dokładnie idzie śladem powiatu.

jc

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments