Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Wspiera Seniora

0
249

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu “Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od stycznia 2021 r. kontynuuje Program „Wspieraj Seniora” i wraz z wolontariuszami wspiera Seniorów w wieku 70 + z terenu miasta Stalowa Wola, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez pomoc rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.  Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej.

Jak działa program ?

Senior, który  zdecyduje się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, który chce skorzystać z takiego wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu (nr tel.:  22 505 11 11). Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie Pracownik tut. Ośrodka w godzinach pracy (7:30-15:30), kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze. W przypadku robienia zakupów, Senior przekazuje pieniądze przed ich dokonaniem. Seniorzy oraz osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych. Sama pomoc jest nieodpłatna i realizowana przez wolontariuszy legitymujących się identyfikatorem  z pieczęcią dyrektora MOPS w Stalowej Woli.

Seniorzy mogą również bezpośrednio kontaktować się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej w celu skorzystania z w/w wsparcia pod numerem telefonu; 694 164 300 w godzinach od 8:00 do 15:00. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

Jednocześnie zapraszamy osoby chętne do świadczenia pomocy Seniorom jako wolontariusze do zgłaszania swojej gotowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli pod numerem tel. 535 865 845 lub poprzez wypełnienie specjalnej ankiety na stronie: https://wspierajseniora.pl/

 

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments