KOLEJNA DROGA ODDANA PO REMONCIE W GMINIE PYSZNICA

sdr

Ponad półtora kilometra przebudowanej drogi zostało oddane do użytku w gminie Pysznica. Inwestycja ta nie tylko wpłynie na komfort kierowców, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica-Jastkowice na odcinku od km 1 +438-3+072 w m. Brandwica, Jastkowice” była realizowana przez Powiat Stalowowolski w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Zadanie było realizowane w okresie od września do grudnia tego roku. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. z Rudnej Małej. .
W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa na odcinku o długości 1 634 m. Wykonano miejscowe poszerzenia jezdni oraz nowe warstwy bitumiczne, przebudowano istniejące pobocza i rowy odwadniające, wybudowano ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 744 m, przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną oraz poprawiono parametry istniejących zjazdów.

Wartość inwestycji to 1 564 821 zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych tj. kwota 1 251 856 zł. Pozostałe koszty zadania poniosły wspólnie Powiat Stalowowolski i Gmina Pysznica po 50 proc. udziału własnego.

Źródło: Powiat Stalowowolski

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments