Inwestycje w szpitalu w Stalowej Woli

Specjalistyczne narzędzia na blok operacyjny, ambulans oraz modernizacja prosektorium. To najnowsze inwestycje w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, które dziś zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej.

Dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwości udało się pozyskać blisko 600 tys. zł. na zakup narzędzi niezbędnych do pracy bloku operacyjnego.
Jak zaznaczał starosta Janusz Zarzeczny, są to narzędzia, które będą służyć w zabiegach operacyjnych z różnych dziedzin medycyny. Dzięki temu blok operacyjny będzie kompleksowo wyposażony.
– Chciałbym serdecznie podziękować panu ministrowi za to wsparcie, o które pan dla nas zabiegał – dziękował starosta Marcinowi Warchołowi, wiceministrowi sprawiedliwości.
Jak wyjaśniał wiceminister środki funduszu pochodzą od sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
– Dziś mamy przykład tego, że te środki są dobrze inwestowane, wracają do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Bardzo się cieszę, że Fundusz Sprawiedliwości w Stalowej Woli jest tak dobrze reprezentowany i obecny. Jest tu też punkt, z którego pomocy mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem – mówił Marcin Warchoł.
Również dyrektor Edward Surmacz, dziękował wiceministrowi za wsparcie. Podkreślał, że bardzo istotne jest to, że blok ma na przykład drugi zestaw do trepanacji czaszki, jest to bardzo ważne wtedy gdy dwie takie operacje są prowadzone równocześnie.

W ramach projektu „Zakup wyposażenia dla bloku operacyjnego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” zakupiono:
zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji urazowych i powypadkowych, w tym;
– narzędzia chirurgiczne
– narzędzia ortopedyczne
– narzędzia typowo specjalistyczne laryngologii
– narzędzia typowo specjalistyczne urologii
– narzędzia typowo specjalistyczne w chirurgii laparoskopowej wraz z doposażeniem toru wizyjnego w kamerę 3D do celów operacyjnych/diagnostycznych
– narzędzia uzupełniające- narzędzia okulistyczne
systemy do trepanacji wraz z oprzyrządowaniem w tym:
– zestaw do trepanacji czaszki z oprzyrządowaniem
– zestaw napędów wraz z akcesoriami do ortopedii i laryngologii
akcesoria i niezbędne wyposażenie wspomagające do zabezpieczenia poszkodowanego po wypadkach komunikacyjnych, w tym:
– opaski/aparaty do uzyskania niedokrwienia
– opaski uciskowe
– stabilizatory zewnętrzne

Wartość projektu – 589 150,45 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwości – 580 267,31 PLN
Środki własne Powiatu Stalowowolskiego – 8 883,14 PLN

Kolejną inwestycją w ostatnim czasie w szpitalu była przebudowa i modernizacja energetyczna prosektorium, budynek ten wymagał remontu tak zewnątrz jak i na zewnątrz. Głównym celem tego zadania było zmniejszenie zapotrzebowania na energię powiązane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów w wyniku użytkowania obiektu.

W ramach projektu wykonano szereg prac m. in.:
– ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i ścian zewnętrznych
– izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych
– wymieniono drzwi i okna na nowe, o niskim współczynniku przenikania ciepła
– modernizację systemu przygotowania ciepłej wody i wymieniono instalację
– modernizację systemu grzewczego łącznie z węzłem ciepłowniczym
– modernizację systemu wentylacji z instalacją centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
– modernizację systemu oświetlenia na LED-owe wraz z instalacją elektryczną
– klimatyzację
– montaż 12 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3120W – odnawialne źródło energii.
Prosektorium zostało wyposażone w nowy stół sekcyjny oraz lampę operacyjną, nowe komory chłodnicze na zwłoki oraz inny niezbędny sprzęt.
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 716 677,13 PLN
Środki własne szpitala – 697 585,85 PLN
Ogółem – 1 414 262,98 PLN
Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata a 2014-2020. Priorytet III – Czysta energia. Działanie 3.2 – modernizacja energetyczna budynków.

Natomiast nowa karetka została zakupiona w ramach ogólnopolskiego programu wymiany ambulansów. Renault Master zasilił szpitalną flotę w listopadzie. To jeden z 200 pojazdów sfinansowanych przez rząd w ramach ogólnopolskiego programu wymiany ambulansów. Dotację w kwocie 400 tys. zł na jego zakup przekazała we wrześniu wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.
Karetka dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jest jedną z 12, jakie w ramachwspomninego programu trafiły do lecznic na terenie Podkarpacia. Kwotę 20 tys. zł na wyposażenie jej w niezbędny sprzęt dołożyła Gmina Stalowa Wola, a 13 tys. zł szpital dołożył z własnego budżetu.
Obecnie stalowowolski szpital posiada 4 karetki: 1 karetkę typu „S” (specjalistyczna) oraz 3 karetki typu „P” (podstawowa). Nowy ambulans zastąpi obecną „eskę”, natomiast „stara eska” zastąpi mocno wyeksploatowaną karetkę typu „P”.

Dotacja z Ministerstwa Zdrowia – 400.000 PLN
Dotacja z Urzędu Gminy Stalowej Woli na wyposażenie – 20.000 PLN
Środki własne szpitala – 12.000 PLN.

Źródło: Powiat Stalowowolski

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments