Adaptacja Domu Ludowego w Jastkowicach na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

Startuje program pod nazwą “Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. Czego mogą spodziewać się mieszkańcy Jastkowic?

W dniu 12 października 2020 r. dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, p. Barbara Żywczak podpisała umowę z wykonawcą. Prace adaptacyjne w Domu Ludowym w Jastkowicach zrealizuje firma Famark, reprezentowana przez p. Krzysztofa Markowicza.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury a także z budżetu Gminy Pysznica.

Całkowita wartość projektu wynosi 807 000,00 zł.

I etap:

255  000,00 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

95 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica.

II etap:

457 000,00 zł –  dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica.

TERMIN REALIZACJI:

1 maja 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. – I etap.

1 stycznia 2021 r. – 31 maja 2021 r. – II etap.

CEL PROJEKTU:

Zadanie realizowane będzie w budynku Domu Ludowego w Jastkowicach. Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, będący wnioskodawcą w niniejszym projekcie, otrzymał prawo użytkowania niniejszego budynku. We współpracy z władzami Gminy Pysznica wypracował plan rozwoju, zakładający poszerzenie działalności Domu Kultury w Pysznicy o prowadzenie filii w Jastkowicach. Budynek stanie się miejscem integracji i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także miejscem regularnej działalności stowarzyszeń i grup artystycznych. W tym również orkiestry dętej, której utworzenie zaplanowane jest na przyszły rok.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój aktywności społeczności lokalnej, promocję twórczości ludowej i artystycznej oraz kultywowanie miejscowych tradycji. Z pewnością podniesie także poziom organizowanych tu imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Dom Ludowy stanie się miejscem spotkań integrującym dzieci, młodzież i dorosłych, a także miejscem, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść, aby rozwijać swoje pasje.

OPIS PROJEKTU :

Realizacja zadania zakłada przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz dokonanie zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej  w budynku Domu Ludowego w Jastkowicach. Szeroki zakres prac modernizacyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach zadania daje możliwość znacznej poprawy efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego. Tym samym – poprawy standardów działalności obecnego Domu Ludowego.

Adaptacja sali mieszczącej się na parterze budynku obejmuje wybudowanie ścian działowych, przebudowę sceny oraz zakup systemu okotarowania i kurtyn. Poza tym wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie instalacji oświetleniowej sufitu, zakup systemu oświetleniowego oraz prace malarskie i wykończeniowe.

Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku obejmować będzie przede wszystkim wybudowanie ścian działowych, wykonanie wylewek podłogowych oraz tynków ściennych. Ponadto pokrycie podłóg i ścian, poprawę instalacji CO  i instalacji wodno – kanalizacyjnej. Następnie wykonanie instalacji elektrycznej, przebudowę schodów, modernizację toalet, docieplenie ścian i sufitów, wymianę stolarki aluminiowej oraz inne prace wykończeniowe.

Źródło: Gmina Pysznica

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments