SĄ ŚRODKI NA NOWE ŻŁOBKI, ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I WSPARCIE RODZIN – SKORZYSTA TAKŻE ZAWICHOST.

Oprac: Malgo La

Jak poinformowała burmistrz Zawichostu – Katarzyna Kondziołka, gmina otrzymała ponad 870 000 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu ,,Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”.

Podczas posiedzenia Zarządu Województwa w dniu 22 kwietnia, zatwierdzono przyznanie dofinansowania działań dotyczących rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenia w gminach świetlic środowiskowych.

Aż 21 mln złotych z funduszy unijnych umożliwi realizację 18 projektów z tzw. części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wśród tych projektów – 5 zakłada powstawanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, pozostałe dotyczą powstawania lub rozwijania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz wsparcia rodzin, mających trudności wychowawcze.

Dzięki pozyskanym środkom, w województwie świętokrzyskim powstaną 34 nowe placówki tego typu, a wśród nich świetlica w Chrapanowie – w gminie Zawichost. Dofinansowanie pozwoli też na rozszerzenie działalności w 12 już istniejących świetlicach – przybędzie w nich łącznie aż 799 miejsc opieki. Dotyczy to także dwóch placówek w gminie Zawichost – świetlicy w Dziurowie oraz w Podszynie. W placówkach tych większa liczba dzieci, pod okiem wykwalifikowanych wychowawców, będzie mogła odrabiać lekcje i rozwijać swoje zainteresowania oraz kompetencje społeczne.

Rodzice natomiast będą mogli korzystać z doradztwa psychologicznego, co pozwoli im świadomie i prawidłowo uczestniczyć w procesie wychowawczym.

 

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments