Powiat sandomierski – dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na zdjęciu zabytkowa remiza OSP w Zawichoście

Oto lista zadań, zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w II naborze. To wsparcie w postaci 73 mln zł dla województwa świętokrzyskiego. Jakie inwestycje otrzymają rządową dotację w powiecie sandomierskim?

Gmina Koprzywnica – 545,000.00 zł  – Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku „Targowego” przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy. Inwestycja obejmuje założenie łąki kwietnej, trawników i rabat oraz prześwietlenie koron drzew, a także stworzenie ciągów pieszo-spacerowych (budowa nowej nawierzchni oraz remont istniejącej, montaż lamp parkowych LED oraz innych elementów małej architektury. Powstanie także pomnik poświęcony historii miasta.

Gmina Obrazów – 400 000 zł – Przedmiotem inwestycji jest pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej poli lub monokrystalicznej poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej tj. urzędu gminy w Obrazowie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Zdrowia w Kleczanowie oraz w Świątnikach, Szkół Podstawowych w Obrazowie, Kleczanowie, Bilczy, Głazowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci typ instalacji on grid.

Gmina Wilczyce – 1 955 000 zł – Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach Ocin poprzez wymianę oświetlenia wraz z całą instalacją elektryczną, wymianę hydroforów, zaworów i innych urządzeń, orurowania, termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z fundamentami i wykonanie opaski, wymiana dachu, okien, drzwi, położenie nowych tynków wewnątrz, płytki na podłodze, wykonanie niezbędnych badań z zakresu geologicznego, wykopanie studni głębinowej, wymiana zbiorników zewnętrznych, montaż PV.

Gmina Zawichost – 500 000 złotych wsparcia. Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ulicy Żeromskiego w Zawichoście dla potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców miasta, przebudowa parkingu przy remizie, remont chodnika przy remizie, oraz zakup wyposażenia. Gmina posiada projekt budowlany na realizację wraz z aktualną decyzją – pozwolenie na budowę.

Powiat sandomierski – 1 500 000 zł – Przebudowa pomieszczeń na zaplecze dydaktyczne, w celu utworzenie kierunku pielęgniarstwo przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Sandomierzu. Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich na potrzeby stworzenia bazy lokalowej niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Utworzenie układu funkcjonalnego pomieszczeń w oparciu o istniejącą infrastrukturę i rozbudowę zaplecza dydaktycznego zgodnie z przepisami prawa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, BHP i ochrony przeciw pożarowej. Doposażenie bazy techno-dydaktycznej, zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach medycznych.

Gmina Sandomierz złożyła projekty trzech inwestycji, których jednak nie zatwierdzono do dofinansowania. Przypomnijmy je zatem:

1.Zapewnienie dostępności, dla osób o szczególnych potrzebach, budynków użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej na terenie miasta, poprzez szereg prac dostosowawczych. Kwota: 10 000 000,00 zł

2.Budowa Domu Dziennej Opieki dla osób starszych i ON oraz zagospodarowanie terenu wokół na działce będącej własnością Gminy Sandomierz. Kwota: 4 000 000,00 zł

3.Budowa zadaszenia nad boiskiem wraz z łącznikiem i rozbudową zaplecza szatniowego przy SP1 oraz zagospodarowaniem terenu. Kwota: 4 000 000,00 zł

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach                                                  Oprac: Malgo La

 

 

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments