Otwarcie wystawy “Norwid-Rostworowska. Emancypacja kobiet”

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, dr Mikołaj Getka-Kenig 16 września o godzinie 18.00 zaprasza na wyjątkowe wydarzenie w Zamku Królewskim. W Sali Rycerskiej odbędzie się wtedy otwarcie wystawy Norwid- Rostworowska. Emancypacja kobiet, wpisujące się w obchody Roku Norwidowskiego.

Ekspozycja, której zwornikiem jest podobnie rozumiane hasło „emancypacji kobiet” składa się z 2 części. Pierwsza, prezentuje jedyny sandomierski rękopis Cypriana Kamila Norwida późną rozprawkę pt. „Emancypacja kobiet”, własność Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Utwór, podsumowujący poglądy tego zaangażowanego, filozofującego poety nt. natury i wolności kobiet, ilustrujemy rysunkami artysty. Druga część ekspozycji przybliża postać Jadwigi Rostworowskiej z Popielów, jednej z ciekawszych, a zapomnianych uczestniczek polskiej debaty o tzw. kwestii kobiecej na przełomie XIX i XX wieku, przedstawicielki sandomierskiego ziemiaństwa związanej z pałacem w Kurozwękach koło Staszowa.

Ekspozycja potrwa od 16 września do 24 października 2021 r. w baszcie gotyckiej przy Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu (I piętro).

Program wydarzenia:

„Inauguracja obchodów Roku Norwida w Sandomierzu”

dr Mikołaj Getka-Kenig, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Wystąpienia:

ks. dr Piotr Tylec, Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej:

„Norwid i inne rękopiśmienne skarby Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu”

dr Urszula Stępień, Muzeum Diecezjalne:

„O kolekcji ks. Jana Wiśniewskiego i sandomierskich norwidianach”

dr Anna Kowalska-Różyło, Dział Literatury MOS:

„Sandomierski rękopis Norwida: Emancypacja kobiet”

Otwarcie wystawy „Norwid – Rostworowska. Emancypacja kobiet

Partner: Sandomierski Klub „Amazonki”         Źródło: Urząd Miejski w Sandomierzu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments