Oddawajmy osocze!

0
105

Urząd Miejski w Sandomierzu zamieścił na swojej stronie apel do mieszkańców, którzy mają już za sobą zakażenie SARS-CoV-2 lub chorowali na COVID-19. o następującej treści:

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Sandomierza,  którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub chorowali na COVID-19 i wyzdrowieli!

Wasze osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Możecie je Państwo oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, przy ul. Jagiellońskej 66. Tylko miasto Kielce, jako jedyne w całym województwie świętokrzyskim posiada urządzenia do pobierania osocza (separatory).

Osocze można pobrać od osób, które:

  • Są po zakażeniu SARS-CoV-2, po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów, albo 18 dni od zakończenia izolacji.
  • Są w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi w wieku 60-65 lat mogą oddać osocze tylko za zgodą lekarza!).
  • W przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży, w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania. Wykonają je Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Jeśli nie miałeś potwierdzonego testem COVID-19, a jesteś wewnętrznie przekonany, że przeszedłeś bezobjawowo zakażenie SARS-CoV-2, zrób test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Jeżeli otrzymasz wynik, w którym miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG jest równe lub większe niż 500, kwalifikujesz się do oddania osocza.  Taki test możesz wykonać w punkcie pobrań, działającym przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. Jego koszt to 65 zł.

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i elementy morfotyczne, które przetaczane są z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 600 ml osocza.
Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220-230 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?

Zawarte w osoczu przeciwciała anty-SARS-CoV-2, w tym neutralizujące, wspomagają układ odpornościowy chorego w walce z wirusem SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19). Wielu pacjentów nie wytwarza własnych przeciwciał lub wytwarza je w niewystarczającym stopniu, aby zwalczyć zakażenie. Podanie gotowych przeciwciał pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV). Ponadto wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami tel.: 41 335-94-01 lub 41 335-94-40 lub poprzez e-mail: sekretariat@rckik-kielce.com.pl

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments