Nowe atrakcje Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Foto: Urząd Miejski w Sandomierzu

W sandomierskim Domu Długosza tego lata można podziwiać dwie nowe wystawy w ramach projektu „Ocalone dziedzictwo”. Pierwsza z nich – „Sandomierska korona hełmowa” ilustruje historię  cennego znaleziska z 1910 roku. Wtedy to, w ogrodzie dawnego klasztoru Panien Benedyktynek znaleziono koronę hełmową, uznaną za pamiątkę po królu Kazimierzu Wielkim. Wobec unicestwienia polskich klejnotów koronacyjnych, korona ta stanowi dziś jedną z nielicznych pamiątek po polskich królach.

Druga wystawa – „Sandomierski epizod wojennych losów ołtarza Wita Stwosza” ukazuje historię ukrycia od 1 września do 5 października 1939 r. 30 skrzyń z rzeźbami ołtarza Wita Stwosza, Znalazły one schronienie w przedsionku katedry i gmachu Seminarium Duchownego. Transportem skrzyń kierował Karol Estreicher junior, urządzający w latach 1936-1937  Muzeum Diecezjalne w Domu Długosza. Wystawa przedstawi także bolesną problematykę wojennej grabieży sandomierskich dzieł sztuki.

Dodatkowo, w dniu 19 września, w Muzeum Diecezjalnym odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „Lukrecja słodziuchna bardziej niż w Kapadocji”. Wydarzenie ma na celu zapoznanie z walorami smakowymi roślin, opisanych przez wielkiego botanika i medyka epoki renesansu, kanonika sandomierskiego Marcina z Urzędowa.

Kanonik sandomierski Marcin z Urzędowa w swoim dziele „Herbarz polski”, wydanym w 1595 roku, opisał  około 400 gatunków roślin leczniczych. Był to pierwszy oryginalny polski zielnik, oparty na badaniach terenowych, m. in. w ziemi sandomierskiej. W tym dziele oprócz właściwości leczniczych i występowania roślin autor zawarł również subiektywne opisy smaków wielu z nich. Między innymi smak lukrecji, którego Marcinowy opis posłużył do sformułowania nazwy wydarzenia EDD: Lukrecja słodziuchna bardziej niż w Kapadocji. Ciekawostką jest fakt, że Marcin z Urzędowa lukrecję uprawiał w swoim sandomierskim ogrodzie. Do prezentacji roślin i ich smaków podczas wydarzenia posłużą rośliny rosnące w Ogrodzie Marcina z Urzędowa zrekonstruowanym przy Domu Długosza.

Źródło: Urząd Miejski w Sandomierzu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments