Nagrody Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego

0
148

W dniu 8 października 2020 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu odbyło się posiedzenie Jury XVII edycji Nagrody Bonum Publicum – Nagrody Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego w składzie: Prof. dr hab. Stanisław Adamczak – przewodniczący, Krzysztof Burek, Marek Juszczyk oraz dr Dominik Kacper Płaza

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami w obu kategoriach oraz omówieniu każdej z propozycji jury podjęło jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagród:

W pierwszej kategorii: za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli –

Redakcji pisma „Sandomierzanin”

za trwającą już 20 lat działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną, informacyjną oraz inicjującą i promującą ideę „małej ojczyzny”. Pismo jest swoistą „kroniką miasta”, źródłem informacji dla osób, które wyjechały z Sandomierza. Redakcja pisma jest także inicjatorem i organizatorem ważnych, prestiżowych konkursów: „Sandomierzanin Roku” oraz „Nadzieja Sandomierza”  

W drugiej kategorii: za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody –

Bożenie Ewie Wódz za książkę „SENDOMIRIA. Sandomierz w nowożytnym dziele Civitates orbis terrarum”

za udane połączenie walorów merytorycznych i edytorskich w monograficznej publikacji  służącej popularyzacji tematyki historycznej i artystycznej związanej z najstarszą ikonografią Sandomierza. Książka zawiera szczegółową i wyczerpującą  analizę widoku Sandomierza wraz z opisem zamieszczonego w VI tomie Civitates orbis terrarum G. Brauna i F. Hogenberga , wydanym w Kolonii w 1617 i 1618 roku. Treściom towarzyszy wysoki poziom artystyczny wydania.

Jury konkursu rekomenduje, aby w sprawie dwóch książek zgłoszonych do konkursu: „Trudne lata, dobre dni” Andrzeja Boryckiego oraz “Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach 1919-2019 Piotra Sławińskiego i Tomasza Kowalskiego” wystąpić do Burmistrza Klimontowa oraz Wójta Łoniowa o uhonorowanie autorów za niezwykle cenne publikacje dotyczące ich małych ojczyzn

 

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments