Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza w sprawie poszanowania praw kobiet

1
273

16 listopada br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w formie wideokonferencji odbędzie się  XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza. Na wniosek radnych podjęty zostanie apel w sprawie poszanowania praw kobiet.

APEL

w sprawie poszanowania praw kobiet

 Na podstawie § 26 ust. 2 pk1 4 Statutu Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/80/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza uchwala się, co następuje:

Radykalnie sprzeciwiamy się drastycznemu ograniczeniu praw kobiet, jakie nastąpiło 22 października na mocy wyroku „Trybunału Konstytucyjnego”.

Stwierdzenie przez ten organ niezgodności z Konstytucji RP przepisów, które umożliwiają przerywanie ciąży z powodów embriopatologicznych uznajemy za niedopuszczalne i haniebne.

Nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka w Polsce. Apelujemy do Prezydenta RP, Rządu RP oraz Sejmu i Senatu RP o poszanowanie praw i godności kobiet.

Rozstrzygnięcie „Trybunału Konstytucyjnego” w którym zasiadaj sędziowie wybrani z naruszeniem prawa to skandaliczny zamach na wolność, konstytucje, niezbywalne prawa polskiego społeczeństwa. To drastyczne odebranie kobietom prawa do samostanowienia, do decydowania o własnym ciele, zdrowiu i życiu.

Nie możemy przejść obojętnie nad tym, że ten okrutny wyrok zapadł w czasie pandemii wirusa Sars- COV-2, skutecznie paraliżując możliwość wyraźnej społecznej odpowiedzi na tę decyzję.

Brak dostępu do aborcji narusza art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych:

„Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu”. Orzeczenie z 22 października stoi w jawnej sprzeczności z tymi zapisami.

Zmuszenie Polek do noszenia płodów z wadami genetycznymi i rodzenia martwych dzieci lub dzieci, które umrą zaraz po porodzie nigdy nie znajdzie naszego poparcia.

Orzeczenie Trybunału to przyzwolenie na tortury kobiet — ich trwałe cierpienia fizyczne, psychiczne i emocjonalne. To sprowadzenie kobiet do roli inkubatorów, pozbawionych prawa do decydowania o sobie, odarcie ich z przyrodzonej i niezbywalnej godności.

Rażąca dyskryminacja kobiet ukonstytuowana wyrokiem „Trybunału Konstytucyjnego” z 22 października to odebranie kobietom praw i wolności, godności oraz podmiotowości. Nie godziny się na to.

Wzywamy samorządy lokalne i regionalne w całej Polsce, aby wsparły nasz apel.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

 

UZASADNIENIE

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/80/20 1 1 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza. Rada Miasta Sandomierza na sesji podejmuje uchwały, postanowienia proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele oraz opinie.

Stanowczo i jednoznacznie sprzeciwiamy się drastycznemu ograniczeniu praw kobiet, jakie nastąpiło 22 października tego roku na mocy wyroku “Trybunału Konstytucyjnego”. Stwierdzenie przez ten organ niezgodności z Konstytucji RP przepisów. które umożliwiają przerywanie ciąży z powodów embriopatologicznych tj. gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”, uznajemy za niedopuszczalne i haniebne. Nie ma naszej zgody na łamanie praw człowieka w Polsce, dlatego z całą mocą, solidarnie, apelujemy do Prezydenta RP, Rządu RP oraz Sejmu i Senatu RP o poszanowanie praw i godności kobiet.

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek
Marek
2 miesięcy temu

Banda łobuzów nie szanujących konstytucji! Hańba dla was!