Gmina Dwikozy oferuje wypożyczenie pulsoksymetrów

Foto: Gmina Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, że mieszkańcy mogą nieodpłatnie wypożyczyć pulsoksymetr. To urządzenie do badania saturacji, niezbędne dla pacjentów, zmagających się z Covid-19. Z pewnością warto się w niego wyposażyć…

Pulsoksymetry dostępne są:

  • U wszystkich Sołtysów z terenu Gminy Dwikozy.
  • W Kołach Gospodyń Wiejskich.
  • W Stowarzyszeniu „Klub Seniora” w Nowym Kamieniu.
  • W Stowarzyszeniu „Aktywni dla Słupczy” w Słupczy.
  • W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach.

Gmina Dwikozy otrzymała 50 szt. pulsoksymetrów w ramach projektu pn. ,,Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Realizuje go Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Źródło: Gmina Dwikozy

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments