Dzisiaj początek egzaminu maturalnego

Foto: Pixabay

Kasztanowce co prawda jeszcze nie zakwitły, jednak matura musi się odbyć. Dzisiaj pierwszy dzień egzaminów w reżimie sanitarnym. Na początek – język polski. W tym roku odbędą się egzaminy wyłącznie w części pisemnej. Jest jednak wyjątek od tej zasady. Stanowią go osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

W 2021 r. maturzyści nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak zdawać egzamin maturalny z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Ważne terminy: egzamin maturalny w terminie głównym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym szkoły przeprowadzą od 4 do 20 maja 2021 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 roku. Natomiast egzamin w terminie poprawkowym zaplanowano na 24 sierpnia 2021 r.  Część ustna – dla osób, o których mowa w pierwszym akapicie, od 19 do 21 maja.

Wyniki egzaminu maturzyści poznają 5 lipca 2021 r., a osoby poprawiające go w sierpniu – 10 września 2021 r.

Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór!

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Oprac: Malgo La

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments