Dla uzdolnionych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Koprzywnicy będą stypendia burmistrza

Foto: Miasto i Gmina Koprzywnica

Samorząd gminy Koprzywnica bardzo mocno wspiera uczniów z terenu miasta i gminy. Podjęcie takiej właśnie uchwały ma zachęcić absolwentów klas ósmych szkół podstawowych do podjęcia nauki w koprzywnickim liceum. Jakie będą kryteria otrzymania stypendium oraz jego wysokość?

Warunkiem ubiegania się o stypendium burmistrza jest uzyskanie średniej ocen za ostatni rok szkolny w wysokości min. 4,5. Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica będzie mógł otrzymać uczeń, który uzyskał wyróżniające się wyniki w nauce. Oznacza to wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na szczeblu powiatowym, uzyskane w mijającym roku szkolnym. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie co najmniej pierwszego roku nauki i jej kontynuacja w tej szkole.

Uchwała Rady Miejskiej o przyznaniu stypendiów wejdzie w życie w roku szkolnym 2022/2023. Wysokość stypendium będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków. Pieniądze na wypłatę stypendiów będą pochodziły z budżetu gminy Koprzywnica.

Źródło: Miasto i Gmina Koprzywnica

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments