Decyzja o budowie marketu Lidl w Sandomierzu do ponownego rozpatrzenia

Foto: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

Budowa pawilonu handlowego Lidl przy zbiegu ulic Mickiewicza oraz Ożarowskiej w Sandomierzu chwilowo stanęła pod znakiem zapytania. Pozwolenie na jego budowę Nr 130/2021 z dnia 19 marca 2021 r. wydał starosta sandomierski Marcin Piwnik. Jednak wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz decyzją z dnia 15 czerwca 2021 r. uchylił pozwolenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przypomnijmy – plany budowy marketu Lidla w Sandomierzu podzieliły mieszkańców. Liczna grupa przeciwników, w tym handlowców, obawia się wielu negatywnych skutków społecznych tego przedsięwzięcia.
Jako przyczynę przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia wojewoda wskazał braki formalne, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Zaznacza, iż wbrew opiniom odwołujących się, z planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że budowa na tym terenie jest dopuszczalna. Przede wszystkim jednak należy określić nową organizację ruchu na terenie parkingu przy pawilonie handlowym.
Od przedmiotowej decyzji stronom służy odwołanie w terminie 14 dni do WSA w Kielcach.
Jak zapewnia na swoim fanpage’u Marcin Piwnik, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w oparciu o terminy, wynikające z przepisów prawa, zajmie się ponownym rozpatrzeniem przedmiotowej sprawy.
Oprac: Małgorzata Laska
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments