Co dalej z “dwójką”? Miasto powołuje zespół ds. opracowania koncepcji przekształcenia szkoły przez zmianę jej siedziby

Podczas dzisiejszej, XXXII Sesji, Rada Miejska wybrała swojego przedstawiciela do pracy w zespole ds. opracowania zasad przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu.

Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec zamierza powołać zespół, który opracuje koncepcję przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 przez zmianę jej siedziby. Podczas dzisiejszej sesji zgłosił wniosek, by radni wyznaczyli swojego przedstawiciela do składu tego zespołu. Swego oburzenia nie krył radny Jacek Dybus, który miał zastrzeżenia co do tego, że projekt uchwały wpłynął zbyt późno, 12 godzin przed obradami.

Życie jest dynamiczne, zmienia się praktycznie z dnia na dzień, więc reagujemy na te zmiany – odpowiedział burmistrz.  – To jest po prostu zwykłe pytanie. Czy Rada Miasta chce mieć swojego przedstawiciela, czy nie?

Jedyną kandydaturą do składu zespołu, zgłoszoną przez przewodniczącego RM Wojciecha Czerwca, był radny Robert Kurosz. To przewodniczący komisji nauki i kultury, która wystąpiła z inicjatywą zmiany siedziby sandomierskiej “dwójki”. Większość radnych poparło tę kandydaturę, zatem przedstawicielem Rady Miasta w zespole został pan Robert Kurosz.

Wyniki głosowania: 11 głosów za, 5 przeciw, 2 osoby nie głosowały, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Oprac: Malgo La

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments