Biskup zwołał synod diecezjalny.

fot. archiwum diecezji sandomierskiej

Czym jest synod diecezjalny?
Synod diecezjalny jest zwoływany przez biskupa diecezji zwłaszcza wtedy, gdy chce się on poradzić swoich diecezjan oraz wsłuchać w głos Ducha Świętego, który przemawia przez wspólnotę Kościoła diecezjalnego. W czasie synodu trzeba się przyjrzeć temu, w jakim miejscu znajdujemy się jako archidiecezja: jak jest z naszą codzienną wiernością Ewangelii i jak ją dzisiaj głosimy; jakie stoją przed nami wyzwania; z czym sobie radzimy dobrze, a z czym mamy problemy; jakie środki mamy do dyspozycji; jak sprawdzają się istniejące struktury itd. Chodzi więc o podjęcie rozmowy na temat jakości naszego życia chrześcijańskiego: od poziomu małych grup, poprzez parafie, dekanaty, aż po całą archidiecezję. Po przeprowadzeniu tej swoistej „inwentaryzacji” będzie można przejść do realizacji kolejnego zadania, które stoi przed synodem: co robić w bliższej i dalszej przyszłości; jak organizować życie naszych wspólnot parafialnych, aby stawały się coraz bardziej tym, czym już są, czyli Kościołem – znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą. Synod powinien doprowadzić do wypracowania pewnej wizji na przyszłość i planu wprowadzania jej w życie.

Synod diecezjalny jest najważniejszym ciałem doradczym biskupa. W sensie ścisłym, w Synodzie biorą udział członkowie synodu przewidziani przez prawo kanoniczne i wskazani przez biskupa. Sesje plenarne, w których biorą udział członkowie Synodu, są już właściwie ostatnim etapem. Jest to czas przedstawiania i dyskutowania projektów uchwał synodalnych, zgłaszania poprawek i głosowań. Uchwały synodalne publikowane są w formie księgi i stają się programem duszpasterskim i prawem diecezjalnym. Zanim jednak dojdzie do tego ostatniego etapu, muszą nastąpić etapy pośrednie, na których będzie można w różny sposób uczestniczyć w Synodzie, zwłaszcza poprzez swoje zaangażowanie w prace zespołów synodalnych.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments