Bezpłatna rehabilitacja w Sandomierskim Caritasie – kto może skorzystać?

Foto: Caritas Diecezji Sandomierskiej
Rehabilitanci z Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji przy Caritas Diecezji Sandomierskiej pomagają osobom z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ozdrowieńcom po przebyciu Covid-19. Centrum Rehabilitacji w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia realizuje dwa takie projekty,

Pierwszy z nich to 6 tygodniowa rehabilitacja dla osób z LEKKIM i UMIARKOWANYM stopniem niepełnosprawności. Warunkiem przystąpienia do projektu jest aktualne orzeczenie lekarskie. Pacjenci mogą skorzystać: z zabiegów fizykalnych, ćwiczeń leczniczych, hydroterapii i masażu klasycznego.

Drugi natomiast to Program Fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19.

Jakie warunki należy spełnić, aby się zakwalifikować do programu?

1) Programem obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Termin pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

2) Udzielanie świadczeń w ramach Programu odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na skierowaniu ma być zaznaczone, kiedy było zakończone leczenie i uwaga – „Stan po COVID-19”.

3) Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia Programem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów – w skali mMRC wynik ≥ 1 (0-4).

Jaki jest zakres świadczeń w ramach tego programu?

Realizacja Programu podstawowego dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC wynik ≥ 1, obejmuje:

1) Wizytę fizjoterapeutyczną wstępną.

2) Wizytę terapeutyczną – indywidualnie w ramach potrzeb świadczeniobiorcy.

3) Wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

Kontakt: Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji w Sandomierzu

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz, tel. (+48) 15 644 55 86, Rehabilitacja ambulatoryjna wew. 102, kom. 667 980 750, e-mail: oc.sandomierz@sandomierz.caritas.pl

Rehabilitacja czynna: Poniedziałek, Środa, Piątek w godz. 7.00 – 17.00, Wtorek, Czwartek w godz. 7.00 – 18.00.

Źródło: Caritas Diecezji Sandomierskiej

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments