Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – kto w naszym regionie może otrzymać takie wsparcie?

Foto: Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej pozyskał środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu MRiPS „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021. Oznacza to wsparcie dla pięćdziesięciu osób w powiatach: sandomierskim, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, janowskim, mieleckim oraz staszowskim.

Program skierowano do 10 dzieci poniżej szesnastego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki. Ponadto do 40 osób dorosłych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Do szerokiego spektrum zadań asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami należy niezbędna pomoc w codziennej egzystencji, obejmująca m.in. wyjścia i dojazdy w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, rodzina, znajomi, zakupy, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne czy sportowe itp.).

Dzięki usługom i pomocy asystenta osobistego, osoby z niepełnosprawnościami mają znacznie ułatwione funkcjonowanie. A to w dużej mierze przekłada się na poprawę i komfort ich codziennego życia.

Więcej informacji…

Źródło: Caritas Diecezji Sandomierskiej

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments