W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

Od 1 września 2021 roku uczniowie Technikum im. Stanisława Beresia
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, będą mogli kształcić się w oddziale przygotowania wojskowego.

26 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Nisku, wpłynęło postanowienie od Ministra Obrony Narodowej, który pozytywnie przychylił się do złożonego w dniu 9 marca 2021 r. przez Radę Powiatu Niżańskiego wniosku o utworzeniu oddziału przygotowania wojskowego w RCEZ w Nisku.

Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, opisał w złożonym wniosku zasady organizacji kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia wojskowego z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Program nauczania obejmować będzie co najmniej 230 godzin zajęć, w tym co najmniej 53 godziny zajęć teoretycznych i co najmniej 177 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone na terenie RCEZ w Nisku, natomiast zajęcia praktyczne w jednostce patronackiej – Jednostce Wojskowej nr 3538 w Nisku.

W RCEZ w Nisku od 2017 r. funkcjonują klasy o profilu mundurowym w zawodach technik informatyk i technik elektronik. Szkoła dysponuje w pełni wyposażoną bazą dydaktyczną oraz wyposażeniem niezbędnym do realizacji zajęć „Edukacji Wojskowej”, m. in: pakiet wyposażenia klas mundurowych oraz indywidualne pakiety wyposażenia ucznia. Młodzież z klas o profilu mundurowym bierze aktywny udział jako asysta w uroczystościach: świętach jednostek wojskowych, rocznicowych, historycznych, środowiskowych i szkolnych.

– Chcąc kontynuować innowacyjne kształcenie młodzieży na kierunkach technicznych, zgodnie z programem szkolenia MON, zasadnym było złożenie wniosku o utworzenie takiego oddziału w szkole. Wśród korzyści przewiduje się, że uczniowie po ukończeniu szkoły będą mogli liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz w dalszym kształceniu na uczelniach wojskowych, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej – wyjaśnia Starosta Niżański Robert Bednarz.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments