Umowa na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Jacie podpisana

Foto: Gmina Jeżowe

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 na odcinku Bojanów – Kopki. W miejscowości Jata powstanie wyczekiwana przez mieszkańców ścieżka rowerowa. Inwestycję sfinansują wspólnie Gmina Jeżowe oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dnia 2 lipca br. podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+162,00 – 11+410,95 w m. Jata”.
Jako wykonawcę zadania w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Konsorcjum Firm: Lider: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjną BRUK-MAR Łukasz Marut z Cisowego Lasu oraz Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via ze Stalowej Woli. Zgodnie z ofertą wykonawcy koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi 374 541,53 zł, a termin jej zakończenia to 107 dni od dnia podpisania umowy.
Zgodnie z Uchwałą Nr XL/267/21 Rady Gminy Jeżowe z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego, Gmina Jeżowe dofinansowała realizację ww. zadanie z budżetu Gminy Jeżowe w wysokości 210 000,00 zł. Pozostała kwota tj. 164 541,53 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Źródło: Gmina Jeżowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments