Szkoły średnie biorą udział w projekcie “Wspólnie dla Niepodległej – Bitwa Warszawska”

0
179

W okresie 03.08.2020 r. do 20.10.2020 Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pod tytułem “Wspólnie dla Niepodległej – Bitwa Warszawska” złożony do Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920″.

 Projekt jest realizowany w partnerstwie z trzema szkołami średnimi, których organem prowadzącym jest Powiat Niżański:

– Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica,

– Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,

– Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.

Dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem zorganizowano dwudniową grę terenową pod tytułem „Niepodległość jest w nas – Bitwa Warszawska”. W grę zaangażował się Hufiec ZHP Nisko im. Szarych Szeregów. W ramach gry zespoły uczniowskie pokonywały zadania związane tematycznie z obudową niepodległej Polski i wydarzeniami Bitwy Warszawskiej. Uczniowie brali udział m.in. w takich działaniach jak: odwiedzenie mogił żołnierskich i prace porządkowe przy mogiłach, zadania z elementami survivalu i wykorzystaniem technik harcerskich, spotkanie z dr Konradem Krzyżakiem dotyczące udziału harcerzy w walkach o niepodległość, spotkanie z Panem Tomaszem Bisem – członkiem grupy rekonstrukcyjnej. Podsumowaniem dwudniowej gry było wspólne ognisko, podczas którego uczestnicy gry otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Niżański, które wręczył wicestarosta Adam Mach.

W Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica odbył się wykład dotyczący wpływu Bitwy Warszawskiej na odbudowę Państwa Polskiego połączony z panelem dyskusyjnym. Wykład poprowadził dr Grzegorz Pawlikowski – pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica zorganizowano również grę edukacyjną pod tytułem „Niepodległa w sercach, Bitwa Warszawska”. W ramach gry zespoły uczniowskie pokonywały zadania związane tematycznie z obudową niepodległej Polski i wydarzeniami Bitwy Warszawskiej. Centrum gry został „Sztab Marszałka” zorganizowany w szkolnej klasie. Uczniowie brali udział m.in. w takich zadaniach jak: QUIZ na temat odzyskania niepodległości oraz Bitwy Warszawskiej, gra z wykorzystaniem kodów QR, układanie wierszy dla Niepodległej, konkurs dot. rozpoznawania utworów muzycznych i obrazów czy układanie życzeń dla Niepodległej i zapisanie ich w formie plakatu. Uczestnicy gry otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Powiat Niżański, które wręczył wicestarosta Adam Mach.

Ponadto w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zorganizowano dwuetapowy Konkurs wiedzy o Bitwie Warszawskiej skierowany do uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego. Na finalistów konkursu czekają nagrody. Jedną z nich jest rajd tematyczny do Komarowa – miejsca największej bitwy konnicy w trakcie wojny polsko–bolszewickiej. Ponadto RCEZ przygotowuje wystawę tematyczną pod tytułem „Bitwa Warszawska, lata dwudzieste, lata trzydzieste w Nisku i okolicach”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments