Powiat niżański wspiera szkoły zawodowe

Foto: Starostwo Powiatowe w Nisku

Powiat niżański otrzymał dotację na zrealizowanie ważnego projektu dla szkół zawodowych. 26 kwietnia 2021 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”.

Umowę z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomaszem Czopem podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz, wicestarosta Adam Mach. Ponadto naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nisku Elżbieta Wilk.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK. 9.04.00-IP.01-18-033/20 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Warto podkreślić, że wniosek powiatu niżańskiego uzyskał drugą co do wielkości kwotę dofinansowania – najwyższą wśród złożonych wniosków. Jego wartość wynosi 2 735 869,90 zł, w tym dofinansowanie 2 462 282,90 zł, co stanowi 90% wartości projektu.

– To największy projekt, który w ostatnim czasie będzie realizowany dla szkół zawodowych z Powiatu Niżańskiego. Jestem przekonany, że wzmocni potencjał szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, a także uatrakcyjni ofertę edukacyjną  – podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.

W ramach projektu planuje się zakupy wyposażenia, kursy, doradztwo, wizyty w zakładach pracy, zajęcia na wyższych uczelniach, szkolenia i staże.

Projekt kieruje się do uczniów z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem, Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem i nauczycieli. Jego realizacja potrwa od sierpnia 2021 do września 2023 roku.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments