Powiat niżański – dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Oto lista zadań, zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w II naborze. To prawie 140 mln dla województwa podkarpackiego. Jakie inwestycje otrzymają rządową dotację w powiecie niżańskim?

Gmina Krzeszów – 200 000,00 zł – Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest gruntowny remont budynku remizy OSP w Krzeszowie, który będzie polegał na: wymianie pokrycia dachowego i izolacji, dociepleniu budynku – elewacja – 4536m3. Ponadto wymiana centralnego ogrzewania i c.w.u., wymiana okien 20 szt., wymiana drzwi wewnętrznych 25 szt., wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa pomieszczeń i dużej sali. Zakup paneli słonecznych i fotowoltaicznych. Przebudowa wejścia głównego do budynku.

Gmina Jeżowe – 1 000 000,00 zł – Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 relacji Bojanów-Kopki w km od 8+916,28 do 10+742,84 w msc. Sójkowa, od 11+162 do 13+397,84 w msc. Jata oraz od 14+005 do km 16+195 w msc. Jeżowe, polegająca na budowie ścieżki rowerowej o szerokości 2,50m, z której mogą korzystać piesi. W ramach realizacji zadania przewidziano również budowę zatok autobusowych, przejść dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, a także przebudowę/budowę niezbędnej infrastruktury.

Gmina Nisko – 4 000 000,00 zł – Przedmiotem wniosku jest przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku byłego gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Seniora dla osób starszych, niesamodzielnych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób wykluczonych społecznie i ubogich. Planuje się przebudowę instalacji wewnętrznych, termomodernizację budynku z budową instalacji fotowoltaicznej
50kW oraz wdrożenie standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Gmina Harasiuki 500 000,00 zł – Przebudowa wielofunkcyjnego budynku w Hucie Krzeszowskiej na Gminne Centrum Kultury, bibliotekę, aptekę oraz pomieszczenia użyteczności publicznej. Wyposażenie budynku w windę i podjazdy dla osób z niepełno sprawnościami ruchowymi. Dostosowanie sanitariatów do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zagospodarowanie terenu przy budynku.

Gmina Jarocin 500 000,00 zł -“Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego w Zdziarach wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej” Przedmiotem inwestycji jest przystosowanie budynku po szkole podstawowej w celu utworzenia w nim DPS dla 30 pensjonariuszy. W tym celu należy go w części
przebudować, a w części rozbudować, aby dostosować do nowej jego funkcji.

Powiat niżański – 500 000,00 zł Przedmiot: Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Zakres: budowa nowego budynku szpitalnego i przebudowa budynku dla potrzeb diagnostyki, oddziału wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, pomieszczeń na salę przedporodową oraz węzły sanitarne, klatek schodowych, przebudowę stacji
transformatorowej i agregatorowni, złączy kablowych, instalacji oświetlenia
zewnętrznego, zewnętrznej kanalizacji deszczowej, przezbrojenie sieci sanitarnych
oraz budowę chodników.
Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments