Podpisano umowę na prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem

0
282
Foto: Starostwo Powiatowe w Nisku

8 stycznia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę w sprawie prowadzenia całodobowej placówki typu socjalizacyjnego tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. Kto będzie prowadził tę rudnicką placówkę?

Umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez dyrektora Domu Dziecka s. Irminę Butowską, podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i wicestarosta Adam Mach.

Rudnicka placówka zapewnia dzieciom opiekę całodobową. Co ważne, zaspakaja niezbędne potrzeby wychowanków, zwłaszcza emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe społeczne i religijne.

Zgromadzenie wybrano w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadanie nosi nazwę „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Na jego realizację powiat niżański w br. przeznaczył środki z własnego budżetu w wysokości 700.495 zł.

– Dom Dziecka w Rudniku nad Sanem zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, opiekę i wychowanie. Docelowo może przyjąć 14 dzieci. Do placówki kierowane będą dzieci zarówno z terenu powiatu niżańskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania Starosty Niżańskiego, pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, zwłaszcza dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych na pobyt całodobowy, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments