Nisko – budżet na 2021 rok uchwalony

Radni Rady Miejskiej w Nisku na ostatniej sesji zatwierdzili budżet na 2021 rok. W uchwale ujęto wiele zadań, które będą miały wpływ na polepszenie życia mieszkańców gminy oraz jej rozwój.

Nowy budżet jest ambitny i zrównoważony, przede wszystkim zgodny z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. W dalszym ciągu będą wprowadzane do realizacji zadania inwestycyjne, w ramach ogłaszanych konkursów w unijnej perspektywie finansowej.

Za zatwierdzeniem budżetu dla Gminy i Miasta Nisko na 2021 rok głosowało 16 Radnych Rady Miejskiej. Przeciw było 2 osoby, a 3 się wstrzymały. Ogółem, łączne planowane dochody w budżecie wynoszą 111 886 519 zł. Z kolei wydatki ustalono w kwocie 115 250 970 zł.

W nowym budżecie wydatki bieżące rosną, ale jest on bardzo podobny do tego z poprzedniego roku. Na inwestycje przeznaczamy ponad 20 milionów złotych. Oczywiście w trakcie trwania roku budżetowego, w momencie kiedy będą nam spływały dofinansowania z rożnych funduszy, ten zakres inwestycyjny będziemy odpowiednio powiększać – informuje Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

W planie inwestycyjnym na 2021 rok widnieje wiele zadań, które będą kontynuowane. Mowa chociażby o budowie drogi, łączącej obwodnicę Niska z ulicą Modrzewiową, rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku i dalszych pracach przy budowie sieci kanalizacji i dróg w gminie.

Na budowę łącznika przeznaczymy w tym roku około 7 milionów złotych. W sumie na drogi przekażemy kwotę blisko 11 milionów złotych. Nie wliczam do tej puli środków, które mam nadzieję otrzymamy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Chcemy pokończyć także kanalizację w Nowej Wsi, Wolinie czy Zarzeczu. Tu przewidujemy kwotę 2 milionów 200 tysięcy złotych. Inwestycje nie ominą również MZK w Nisku, naszych szkół i przedszkoli – mówi Waldemar Ślusarczyk.

Znaczną pulę środków przeznaczono na różnego rodzaju dokumentację techniczną tj. drogową, oświetleniową, a także na rozbudowę remizy OSP w Nowosielcu i remont remizy OSP w Zarzeczu. W planach jest też opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu miejskiego i przebudowy budynku Przedszkola nr 1 w Nisku.

Wśród wielu inwestycji przewidziano budowę placów zabaw przy PSP nr 6 w Nisku, na osiedlu PGO przy ul. Szklarniowej w Nisku oraz przy ZSP w Nowosielcu.

Jeżeli chodzi o drogi, to nowy budżet zakłada przebudowę takich ulic jak Pl. Polskiego Sierpnia, Górnej, Nowej Bocznej, Sanowej, Polnej-Bocznej w Nisku. Ponadto Kwiatowej w Racławicach, Zielonej i Kopernika w Zarzeczu oraz drogi gminnej w Nowej Wsi.

Źródło: Gmina i Miasto Nisko

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments