Jeżowe: ścieżka pieszo – rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 861 odebrana

0
181
Foto: Gmina Jeżowe

Piątek 13 listopada 2020 roku był dla mieszkańców gminy Jeżowe całkiem dobrym dniem. Właśnie wtedy nastąpił odbiór techniczny tej ważnej dla użytkowników drogi wojewódzkiej Nr 861 inwestycji.

Dobiegły końca prace związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 861 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 – 11+162 w m. Jata”.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wartość zadania wyniosła 642 000,00 zł, z czego kwotę 270 000,00 zł zabezpieczyło Województwo Podkarpackie, natomiast 372 000,00 zł to środki z budżetu gminy Jeżowe.

W ramach zadania wykonano zatokę autobusową przy Zespole Szkół w Jacie oraz 419 m ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Wykonawcą prac była firma Z.P.H.U FERAMENTA.

To nie wszystkie działania, jakie gmina Jeżowe podejmuje, w celu poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 861, a tym samym jakości życia mieszkańców. W chwili obecnej finansuje jeszcze kilka zadań na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego:

  1. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować budowę ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów Kopki w km. 8+890 do km 13+360,00 w msc. Jata i Sójkowa” w kwocie 94.956,00 zł.
  2. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi, pozwalającymi zrealizować budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów Kopki w km 14+060 do km 16+212 w msc. Jeżowe” w kwocie 53.505,00 zł.
  3. „Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie podziałów działek w ilości ok. 276 (obręb Jeżowe, Jata i Sójkowa), w tym sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i wykazów zmian gruntowych – do decyzji ZRiD” w kwocie 132.397,20 zł.

Źródło: Gmina Jeżowe

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments