Jeżowe – Podgórze; budowa drogi gminnej

0
166
Foto: Gmina Jeżowe

Trwają prace przy budowie drogi gminnej Jeżowe – Podgórze. Droga powstaje dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin oddania jej do użytku to koniec sierpnia 2021 roku. 

Inwestycja powstaje w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” od km 0+000 do km 1+713 w miejscowości Jeżowe”.  Jest ona możliwa, dzięki pozyskaniu przez wójta gminy Jeżowe p. Marka Stępaka dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 239 190,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 2.065.317,97 zł. Wykonawcą prac jest Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego, udostępnienie nowych terenów pod zabudowę oraz poprawa bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace podzielono na dwa etapy. I etap obejmuje prace przygotowawcze, czyli roboty ziemne, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. Ponadto oznakowanie drogi, poprzez umieszczenie znaków poziomych oraz wykonanie robót branży melioracyjnej, tj. zbiornika retencyjnego chłonnego. W etapie II przewidziano dokończenie robót przygotowawczych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz położenie nawierzchni właściwej z betonu asfaltowego. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to 31.08.2021 r.

Źródło: Gmina Jeżowe

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments