Gmina Ulanów otrzymała dotację na remont dworu i parku w Bielinach

0
52
Foto: Gmina i Miasto Ulanów

Od przyszłego roku w Bielinach nastąpią duże zmiany. A to za sprawą projektu pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach, w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”. 

Dwór i park dworski w Belinach w gminie Ulanów to niezwykłe miejsce – podkreśla Stanisław Garbacz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów. – To miejsce urokliwe, historyczne. Stanowi dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Od czasu, gdy dwór stał się własnością gminy, staraliśmy się o pieniądze na remont zabytku i odnowę parku, tak aby miejsce to zaczęło tętnić życiem i stało się atrakcją turystyczną i kulturalną. I udało się połączyć wszystkie te zamierzenia w projekcie złożonym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Programu „Kultura”. Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”.

Projekt pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach, w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów” pozwoli na wyremontowanie historycznego dworu i renowację parku. A to pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej gminy Ulanów.

Jaki jest zakres prac? Przede wszystkim zaplanowano prace budowalne budynku dworu, pielęgnacyjne drzewostanu parku, melioracyjne. Ponadto budowę alejek, małej architektury i instalację oświetlenia.

Co ważne, projekt przewiduje wiele działań kulturalno-edukacyjnych. Będą wystawy, wydarzenia artystyczne, koncerty, warsztaty, pokazy, spotkania integracyjne oraz szkolenia, związane z zarządzeniem kulturą i zwiększeniem kompetencji kadry instytucji kultury. Jednym z głównych działań będzie stworzenie muzealnej wystawy kultury dworskiej. Przybliży ona życie rodów szlacheckich, które władały bielińskimi ziemiami i zostawiły po sobie trwały ślad w historii lokalnej.

Do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony naszego dziedzictwa kulturowego gmina zakupi profesjonalny sprzęt oraz wyposażenie.

Całość zadania to koszt ponad 5,6 mln. złotych, z tego z Funduszy Norweskich gmina pozyskała 4,8 mln. zł.

Rozpoczęcie projektu nastąpi w przyszłym roku. Zrealizują go Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie, Gminne Centrum Kultury, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Bieliny – wieś nad Sanem”.

– Przygotowanie projektu wymagało dużo pracy, dlatego cieszę się, że został doceniony i decyzją wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego otrzymał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Budżetu Państwa – mówi Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.      – A konkurencja była duża, bo wartość złożonych projektów ponad siedmiokrotnie przewyższyła dostępną w ramach naboru pulę środków. Niezmiernie cieszy mnie, że ten zabytkowy obiekt odzyska dawny blask i wraz z pięknym parkiem będzie służył lokalnej społeczności. Serdecznie gratuluję mieszkańcom gminy Ulanów.

Źródło: Gmina i Miasto Ulanów                                                                                Oprac: Malgo La

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments